28 tysięcy jako prezes miejskiej spółki. Tak zarabia się w Knurowie

Ile zarabia się w miejskich spółkach w Knurowie? 28 tysięcy miesięcznie jako prezes zarządu.
Pwik knurow


Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o w Knurowie to spółka, gdzie gmina Knurów jest jedynym udziałowcem.

Bogusław Tyszkowski, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o w Knurowie, z tytułu zarządzania spółką, w 2019 roku zarobił 341 632,34 zł brutto, co daje ponad 28 tysięcy miesięcznie. - tak wynika z oświadczenia majątkowego, które dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznych.

Zadaniem spółek miejskich jest realizacja zadań własnych gminy i nie muszą być one dochodowe. Nie powinny być nastawione na zysk, ale na realizacje zadań gminnych.

Warto zaznaczyć, że w momencie, gdy spółki miejskie osiągają duże zyski, mogą, a nawet powinny obniżyć koszt dostarczanych usług, które wykonują na rzecz mieszkańców np. obniżyć cenę dostarczania wody - w przypadku przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych.