Będzie remont Szpitala w Knurowie

To już pewne! Będzie remont Szpitala w Knurowie.

Dominik Borczyk
Szpital Knurów

Powiatowy Szpital w Knurowie, w końcu doczeka się długo wyczekiwanego remontu oraz nowoczesnej modernizacji sprzętu. Radni Powiatu Gliwickiego podjęli decyzje, iż knurowska lecznica otrzyma 2,5 mln złotych ze środków budżetu Powiatu Gliwickiego.

– W imieniu wszystkich pracowników Szpitala, pacjentów oraz moim własnym serdecznie dziękuję Radnym Rady Powiatu Gliwickiego za inicjatywę przyznania dodatkowych środków w kwocie 2, 5 miliona złotych. Potrzeby remontowe są znacznie większe , dlatego też Szpital w Knurowie ze środków własnych dołoży również pieniądze na realizacje niezbędnych inwestycji. – komentuje prezes Szpitala w Knurowie, Michał Ekkert.

Co się zmieni ?

W momencie, gdy Szpital w Knurowie otrzyma środki finansowe z Powiatu Gliwickiego, wówczas zaczną się prace projektowe nad modernizacją sal operacyjnych, wraz z modernizacją urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych.

Lepsze toalety i bezpieczeństwo

Szpital będzie jeszcze bardziej przyjazny dla pacjentów, bowiem modernizacja obejmie remonty toalet na szpitalnych oddziałach. Ponadto w planach modernizacji jest remont pomieszczeń przychodni ortopedyczno-chirurgicznej. Remont szpitala z środków Powiatu Gliwickiego zakłada również montaż instalacji oddymiających na klatkach schodowych budynku głównego.

– Dzięki rozwojowi i stałemu podnoszeniu kontraktów możemy sobie na to pozwolić. Stale pozyskujemy pokaźne środki z dodatkowych źródeł finansowania bo mimo bardzo wielu inwestycji oraz zakupów sprzętowych jeszcze wiele rzeczy musimy zrobić . Jeszcze raz dziękując łącze wyrazy szacunku – dodał, Michał Ekkert - Prezes Zarządu Szpitala w Knurowie