Czekasz na mieszkanie z miasta? Zapomnij! Adam Rams rozpoczął sprzedaż gminnych mieszkań.

Sprzedaż nieruchomości należących do majątku naszego miasta trwa w najlepsze. Jeżeli nie wierzysz, to wejdź na internetową tablicę ogłoszeń Urzędu Miasta i przekonaj się na własne oczy, ile nieruchomości w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy zostało wystawionych na sprzedaż w drodze przetargu.

Z drona Rafał Grzegorz
knurów

7 czerwca 2022 roku prezydent Adam Rams ogłosił pierwszy, nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego, położonego przy ul. Ignacego Krasickiego 2 w Knurowie. Przedmiotem przetargu jest mieszkanie o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 26,63 m2. Cena nieruchomości została wyceniona na kwotę 98.4 tys. złotych.

Adam Rams zgłoszony do Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa. Zobacz szczegóły.

- Lokal mieszkalny składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Instalacje elektryczna, wodno – kanalizacyjna w obrębie lokalu do wymiany, piony PCV drożne, ogrzewanie centralne z sieci miejskiej. Mieszkanie
do remontu - czytamy w dokumencie podpisanym przez Adama Ramsa.

Przetarg na zakup mieszkania odbędzie się 8 września 2022 roku w budynku Urzędu Miasta przy ul. Niepodległości 7 w Knurowie. Zainteresowani zakupem lokalu mieszkalnego przy ul. Ignacego Krasickiego muszą do 2 września wpłacić 5000 zł wadium na rzecz uczestnictwa w przetargu oraz dostarczyć niezbędne dokumenty. Szczegółów dot. przedmiotowej sprawy udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Knurowie.

Jak otrzymać mieszkanie komunalne w Knurowie?

Dla wielu młodych par wchodzących razem w dorosłe życie posiadanie własnościowego mieszkania jest jednym z najważniejszych i największych marzeń. Cena za metr kwadratowy zbliżająca się do 5000 zł przyprawia o zawrót głowy, a brak zdolności kredytowej okazuje się barierą nie do przeskoczenia. Czym zatem są mieszkania komunalne i jak je otrzymać w naszym mieście?

Mieszkanie komunalne, to lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Uchwała Rady Miasta Knurów z 6 lipca 2021 roku określa, że mieszkaniowy zasób gminy tworzą lokale mieszkalne stanowiące jej własność w budynkach gminy lub budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz lokale mieszkalne w budynkach pozostających w posiadaniu samoistnym gminy.

Kto może otrzymać mieszkanie z zasobu Gminy Knurów?

Jeden z punktów uchwały Rady Miasta Knurów dotyczący przyznawania mieszkań komunalnych mieszkańcom Gminy Knurów mówi, że wynajem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy dotyczy gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zamieszkujących w trudnych warunkach mieszkaniowych lub znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej.

Uchwała tłumaczy, że przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej rozumie się osoby, których średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia i rozpatrzenia wniosku o wynajem lokalu oraz datę wynajmu lokalu, nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 60%, a w gospodarstwie wieloosobowym 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Należy pamiętać, że trudna sytuacja rodzinna gospodarstwa domowego wymaga uzasadnienia i może dotyczyć stanu zdrowia wnioskodawcy lub osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, zamieszkiwania z osobami przewlekle chorymi, samotnego wychowywania dzieci przez jednego z rodziców, ustanowienia gospodarstwa domowego wnioskodawcy jako rodziny zastępczej, bezdomności, rozpadu rodziny, zajmowania lokalu bez tytułu prawnego.

Kto decyduje o przyznaniu mieszkania komunalnego?

W momencie, gdy wnioskodawca złoży odpowiedni wniosek musi czekać na opinię Komisji Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Knurowie, która umieszcza zainteresowanego w wykazie osób zakwalifikowanych do wynajmu w danym roku.

Organem opiniodawczym w sprawach wynajmu lub sporządzenia wykazów zakwalifikowanych do wynajmu jest Komisja Mieszkaniowa powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta. W skład Komisji Mieszkaniowej wchodzą m.in :

  1. Jerzy Pach
  2. Marian Gruszka
  3. Joachim Machulik
  4. Andrzej Porada
  5. Leszek Rejkowicz
- MZGLiA realizuje ponadto politykę mieszkaniową gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych społeczności lokalnej poprzez wynajem lokali mieszkalnych. Miejski Zespół Gospodarki Lokalowej i Administracji współpracuje także z Urzędem Miasta i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Knurowie w zakresie dodatków mieszkaniowych i pomocy finansowej dla osób zamieszkujących w gminnym zasobie mieszkaniowym - czytamy na stronie MZGLiA

Więcej informacji można przeczytać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Knurowie.

czytaj więcej:

Adam Rams zgłoszony do Prokuratury

Prezydent Adam Rams zgłoszony do Prokuratury...

A98 BA9 EA 397 F 46 D9 81 AF 22 F3 D8249786

Adam Rams wystawił na sprzedaż teren obok parku...

Wielkogabaryty

Nowe zmiany w odbiorze śmieci w Knurowie. Czy...

AE017 A7 D 8 DB8 4092 845 B 5 B1 CA8382 AD3

Jak otrzymać mieszkanie komunalne w Knurowie?

prezydent adam rams

Knurów: Czy władze miasta nie respektują...

IMG 2036

Co dalej z Mieszkaniem Plus w Knurowie?

Przemysłowa

Ulica Przemysłowa, czyli pechowa droga do...