Dawid Rams był przeciwko decyzji o nierozpatrywaniu wniosku o odwołaniu Zarządu Powiatu Gliwickiego

W czwartek miała zapaść decyzja o odwołaniu zarządu Powiatu Gliwickiego. Nierozpatrzenie wniosku zaskarżono w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Rada Powiatu Gliwickiego - eSesja.pl
Powiat Gliwicki

8 września 2022 roku podczas posiedzenia Rady Powiatu Gliwickiego miała zapaść decyzja o przyszłości Zarządu Powiatu Gliwickiego. Tak się jednak nie stało, bo samorządowcy przyczynili się do prośby starosty Waldemara Dombka o nierozpatrywanie wniosku o odwołanie obecnego składu zarządu. Po tej decyzji zawrzało.

Tego samego dnia do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wpłynęła skarga na sposób przeprowadzenia sesji Rady Powiatu Gliwickiego. Stowarzyszenie Młodzi Aktywni Gliwice zwróciło uwagę, że samorządowcy mogli naruszyć ustawę o samorządzie powiatowym nie rozpatrując wniosku o odwołanie zarządu Powiatu Gliwickiego w ustawowym terminie.

Dawid Rams był przeciwko zdjęciu punktu dot. odwołania zarządu Powiatu Gliwickiego z czwartkowych obrad.

Dawid Rams czyli kolega starosty Waldemara Dombka z klubu Zgoda i Przyszłość chciał, aby głosowanie w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Gliwickiego odbyło się podczas czwartkowego posiedzenia Rady Powiatu Gliwickiego. Swoją decyzję poprzedził jednak słowami poparcia.

- Wielokrotnie wskazywałem, że starosta i zarząd znajduje moje poparcie. […] Jestem zdecydowanie przeciwny odwołaniu zarządu i tak bym głosował, gdyby dzisiaj ten punkt był procedowany - wyjaśnił podczas czwartkowych obrad, Dawid Rams z klubu Zgoda i Przyszłość.

Mimo słów poparcia, Dawid Rams uważa, że zdjęcie tego punktu było niewłaściwe. Syn prezydenta Adama Ramsa wspomniał również, że było wystarczająco dużo czasu na to, aby podjąć decyzję w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Gliwickiego.

- Uważam, że jesteśmy winni mieszkańcom to, aby dzisiaj ten temat zamknąć, żeby zagłosować za lub przeciw, ale już tego nie odwlekać w czasie, bo to nie będzie służyć powiatowi. - powiedział w czwartek Dawid Rams.

Dawid Rams w dalszej części wypowiedzi ponownie podkreślił, iż popiera starostę oraz obecny zarząd, ale nie zgadza się na zdjęcie punktu dotyczącego ich odwołania z porządku czwartkowych obrad.

- […] Osobiście nie zgadzam się na zdjęcie tego punktu z porządku obrad - stanowczo zaznaczył Dawid Rams.

Wniosek zostanie rozpatrzony na następnym posiedzeniu Rady Powiatu Gliwickiego.