Dług JSW zmalał o blisko 90 mln zł. Zarząd ma powód do radości. Co to oznacza?

W piątek, 24 września 2021 roku Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała, że w związku z decyzją Polskiego Funduszu Rozwoju pożyczka preferencyjna, która została udzielona w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm, została umorzona o blisko 90 mln złotych.

JSW

Warto zaznaczyć, że w ostatnim miesiącu ubiegłego roku, Jastrzębska Spółka Węglowa otrzymała z Polskiego Funduszu Rozwoju pożyczkę w wysokości 173,6 mln złotych, która miała zostać przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, w tym wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec stałych kontrahentów. Jak informowano w listopadzie ubiegłego roku - JSW powinna spłacić pożyczkę nie później niż do 30 września 2024 roku.

Zarząd JSW ma powód do radości!

Nowy prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Tomasz Cudny ma powód do radości, bowiem Polski Fundusz Rozwoju pozytywnie odniósł się do wniosku JSW o umorzenie pożyczki preferencyjnej otrzymanej w grudniu ubiegłego roku ustalając, iż 89 mln 175 tys. złotych z pożyczonych 173,6 mln złotych zostanie umorzone. Oznacza to, że Jastrzębska Spółka Węglowa do 30 września 2024 roku będzie musiała zwrócić PFR tylko 84 mln 425 tys. złotych, co uszczegóławia, iż dług zmalał o 51,36 procent.