Dzieci w Knurowie będą uczyć się obrony przed pedofilami?

Uczniowie i przedszkolaki z Knurowa według założeń Dominika Borczyka miałyby uczyć się obrony przed osobami mającymi skłonności pedofilskie. Identyczny pomysł powstał w Bytomiu, a prezydent Mariusz Wołosz poparł akcje wyrażając aprobatę i podziękowanie za poruszenie tak ważnego tematu, jakim jest troska o bezpieczeństwo bytomskich dzieci i młodzieży.

5 DEBC307 372 D 4 B57 B625 F4 CE8 F7 E3475

Dzisiaj, czyli 4 sierpnia, do Urzędu Miejskiego w Knurowie oraz Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie wpłynął wniosek od redaktora naczelnego Twój Knurów, Dominika Borczyka w sprawie wdrożenia w szkołach i przedszkolach akcji Knurów - stop pedofilii! Miałaby być skierowana do dzieci i młodzieży knurowskich przedszkoli i szkół.

Chciałbym, aby w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży z Knurowa Urząd Miasta oraz Miejskie Centrum Edukacji rozpoczęło cykl prelekcji, które we współpracy z specjalistami, psychologami oraz funkcjonariuszami policji podniosą świadomość wśród dzieci, w celu minimalizacji skutków zetknięcia się z ludźmi o skłonnościach pedofilskich, które stanowią niebezpieczeństwo dla zdrowia psychicznego nieletnich. - relacjonuje autor pomysłu, Dominik Borczyk

Autor pomysłu inspirując się pomysłem z Bytomia chciałby, aby zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży odbywały się cyklicznie i na stałe zagościły w knurowskich placówkach, jako element edukacji i przysposobienia do życia w społeczeństwie.

Bytom rozpocznie prelekcje, które nauczą dzieci obrony przed pedofilami!

Warto wspomnieć, że do Urzędu Miejskiego w Bytomiu wpłynęła interpelacja radnych Grzegorza Nowaka, Michała Misiaszka i Macieja Gajosa, w sprawie wdrożenia akcji Miasta Bytom - stop pedofilii.


Z odpowiedzi prezydenta Bytomia wychodzi na to, że dzieci w roku szkolnym 2021/2022 będą miały zajęcia, na których nauczą się jak bronić się przed pedofilami. Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz odpowiedział na pismo radnych pozytywnie.

Chciałbym przede wszystkim podziękować za poruszenie tak ważnego tematu, jakim jest troska o bezpieczeństwo bytomskich dzieci i młodzieży. Kierując się ich dobrem jestem zainteresowany i popieram tego rodzaju przedsięwzięcie – czytamy w piśmie.

Zapowiedział także, że miasto podejmie działania we współpracy z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Bytomiu oraz innymi organami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w naszym mieście w celu podniesienia świadomości dzieci i młodzieży w niepożądanych sytuacjach stanowiących zagrożenie dla ich zdrowia i życia.


czytaj więcej:

Alicja Omięcka

Podwyżki dla pracowników Kolei Śląskich już od 1.10.2021!

Wsparcie seniorów

Chcesz mieć realny wpływ na pomoc najuboższym w...

Straz pozarna

Płonęło wysypisko PreZero w Knurowie

Bogan Lesniowski

Haldex S.A. dla pacjentów oddziału covidowego

Próg spowalniający

Drogowy bubel na ul. Ziętka poprawiony

Starostwo

Opłatomat w Starostwie Powiatowym w Gliwicach

Cmentarz knurow

Zmiany na cmentarzu przy Rakoniewskiego