Gmina Knurów chce zburzyć zabytkowe familoki

Jednostka organizacyjna Urzędu Miasta w Knurowie planuje wyburzyć zabytkowe budynki wielorodzinne, skąd wcześniej wysiedlono mieszkańców, z perspektywą powrotu do nowych, wyremontowanych mieszkań.

7 AEDF73 C 4 F8 E 459 C 8448 5492 B0 FCD204

MZGLiA w Knurowie rozstrzygnął przetarg na na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na wykonanie robót polegających na rozbiórce budynków wielorodzinnych i gospodarczych położonych na terenieadministracyjnym Gminy Knurów. Zadanie zostanie zlecone firmie RW Projekt Sp. z o.o.

- Po rozmowie z konserwatorem zabytków Gmina wstępnie uzyskała zgodę na rozbiórkę obu budynków - informuje Przegląd Lokalny.

Budynek przy ul. Dworcowej 25 zostanie zburzony?

W dokumentach przygotowanych przez Jednostkę Organizacyjną Urzędu Miasta Knurów możemy przeczytać, że rozbiórka dotyczy wielorodzinnych, zabytkowych budynków zlokalizowanych w rejonie ul. Dworcowej w Knurowie. Oznacza to, że niezamieszkały budynek wielorodzinny przy ul. Dworcowej 25 ma zostać zburzony.

Według ekspertyzy wykonanej na zlecenie MZGLiA - odtworzenia wymaga druga kondygnacja budynku, strop, tynki oraz więźba dachowa.

- Dowiedzieliśmy się z niej, że odtworzenia wymagają: cała druga kondygnacja budynku, strop, więźba dachowa oraz częściowo zalane tynki – mówi w wywiadzie dla Przeglądu Lokalnego, Katarzyna Zimnoch z MZGLiA.