Jakie inwestycje powstaną w 2022 roku w Knurowie? Zobacz listę

15 grudnia ubiegłego roku odbyła się sesja budżetowa Rady Miasta Knurów. Jak możemy się dowiedzieć, środki jakimi operuje nasze miasto to 191.075.624,75 zł. Tegoroczne inwestycyjne wydatki Knurowa to aż 219.673.692,00 zł. Mamy w takim razie do czynienia z deficytem - i to niemałym, bo brakuje nam aż 28.598.067,25 zł.. Skąd w takim razie Knurów weźmie tę różnicę?

Z drona Rafał Grzegorz
knurów

Nasza Gmina nie zaciąga kredytów na inwestycje, deficyt zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, z dotacji i środków europejskich - wynika z grudniowej sesji Rady Miasta. W bieżącym roku planowanych inwestycji jest sporo. Oto kilka najważniejszych.

Szkoła bez barier - przebudowa MSP Nr 4 wraz z adaptacją placu szkolnego

Modernizacja budynku MSP4 i boiska wynika z realizacji długofalowej polityki Gminy Knurów. Inwestycja została podzielona na dwie części: pierwsza - obejmująca modernizację budynku Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 4 w Knurowie (realizacja w trakcie) oraz druga – obejmująca remont boiska zlokalizowanego przy budynku szkoły- odpowiada nam Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie.

Przebudowa jest na potrzeby osób niepełnosprawnych. Obejmuje swym zakresem m.in. budowę windy osobowej dla osób niepełnosprawnych, remont generalny węzłów sanitarnych, remont stref wejściowych do budynku, wymianę istniejących schodów wejściowych, budowę pochylni najazdowej i miejsca postojowego przy wejściu głównym.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

 1. zagospodarowanie terenu i nawierzchnie,
 2. roboty remontowe: elewacji, dachu, rynien, rur spustowych, stolarki okiennej i drzwiowej,
 3. roboty budowlane wewnątrz budynku (m.in. roboty posadzkowe, tynkarskie, malarskie),
 4. roboty w zakresie instalacji WOD-KAN,
 5. roboty w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej,
 6. roboty w zakresie instalacji ogrzewania i chłodzenia,
 7. roboty w zakresie instalacji elektrycznej i niskoprądowej.

Koszt przebudowy szkoły to 11.164.560,00 zł.

Skatepark na Szpitalnej

W Knurowie, na miejscu gdzie kiedyś stała niesławna rampa, powstanie nowoczesny skatepark. Do pełni szczęścia wydaje się, że mieszkańcom brakowałoby tylko parku w okolicach tężni. Koszt jaki poniesie gmina na budowę skateparku to 1.361.000,00 zł. Rozpoczęcie robót planowane jest na I kwartał bieżącego roku. Skatepark obejmować będzie m.in. urządzenia:

 1. Dwupoziomowy bowl,
 2. Quarter Pipe oraz Bank ramp,
 3. London Gap skośny,
 4. Schody wraz z poręczą skośną oraz grindboxem skośnym,
 5. Funbox w 2 konfiguracjach,
 6. Poręcz prosta,
 7. Jumpbox,
 8. Bump,
 9. Quarter Pipe.

W celu uzupełnienia przestrzeni sportowo – rekreacyjnej przewiduje się:

 1. montaż elementów małej architektury tj.: kosze na śmieci, ławki, stojaki na rowery,
 2. montaż urządzenia do ćwiczeń typu mini flowpark z ławką,
 3. wykonanie utwardzonego ciągu pieszo rowerowego oraz dojść z kostki brukowej,
 4. nasadzenia drzew,
 5. wykonanie oświetlenia. - informacji udzielił nam Wydział Inwestycji Miejskich w Knurowie.

Inne planowane inwestycje w naszym mieście na ten rok

 1. Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie - Centrum Kultury Hard Club;
 2. Modernizacja parku NOT w Szczygłowicach;
 3. Słoneczna Gmina Knurów - wsparcie mieszkańców w budowie indywidualnych systemów fotowoltaicznych;
 4. Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I, Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie;
 5. Budowa drogi pomiędzy ul. Lotników i Aleją Lipową;
 6. Dostosowanie budynku do wymogów p.poż w MSP 9;
 7. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie;

Inwestycji jak wszyscy widzimy wiele, aczkolwiek nie wszyscy są z nich zadowoleni. Pani Marzena, mieszkanka Krywałdu skomentowała to tak - Knurów to piękne miasto, ale nie wszędzie. Pompują pieniądze w “Nowy Knurów” a o starym zapominają. Przebudowa szkoły to dobra inicjatywa, skatepark zresztą też. Niech mają gdzie te dzieci się bawić. Szkoda tylko, że na Szczygłowicach czy Krywałdzie czegoś podobnego nie zrobią. Zadowolenie jak widać to pojęcie względne - ile ludzi, tyle opinii.

Natalia T.