Jest coraz drożej. Gmina Knurów dopłaci 2,4 mln zł do wywozu śmieci

W ubiegłą środę, czyli 20 października 2021 roku w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Knurowie z udziałem prezydenta, sekretarza oraz skarbnika miasta odbyła się 45 sesja Rady Miasta Knurów. Gmina postanowiła przeznaczyć dodatkowe 2 416 000 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi. Warto zaznaczyć, że ponad 1,88 mln złotych, czyli 77,8 procent na rzecz dopłaty do gospodarki odpadami komunalnymi, pozyskano z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego.

A34 C21 B7 123 A 4 B54 BFF4 67355 ECDB85 E

W środę, czyli 20 października 2021 roku w Ratuszu Miejskim w Knurowie odbyła się sesja Rady Miasta Knurów, a jednym z wielu punktów obrad, było podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Knurów na 2021 rok dot. zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 2,4 mln złotych na rzecz gospodarki odpadami komunalnymi.

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że z analizy aktualnej sytuacji wynika, iż środki finansowe zaplanowane w budżecie gminy na biężący rok są niewystarczające na pokrycie wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Kolejnym argumentem przemawiającym za zwiększeniem wydatków budżetu gminy o kwotę 2,4 mln złotych na rzecz gospodarki odpadami komunalnymi jest fakt, że wzrost ilości odbieranych odpadów z nieruchomości nie pokrył się z przewidywaniami, co spowodowało wzrost kosztów.

Gmina Knurów tłumaczy, że w celu zapewnienia finansowania w bieżącym roku wydatków związanych z realizacją obowiązkowego zadania własnego gminy jakim jest utrzymanie czystości i porządku, w tym zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, konieczne jest pokrycie części wydatków z dochodów własnych gminy Knurów.

Środki finansowe, które zostaną przeznaczone na gospodarkę odpadami komunalnymi pozyskano z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w wysokości 1 880 690 zł oraz z sprzedaży nieruchomości w wysokości 257 502 zł.

Jak głosowali radni?

Za podjęciem uchwały dot. zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 2,4 mln złotych na rzecz gospodarki odpadami komunalnymi głosowali. Tomasz Rzepa, Jerzy Pach, Paweł Szkatuła, Ewelina Maj, Robert Furtak, Wojciech Kempa, Edward Didek, Janusz Szydło, Andrzej Porada, Jan Szumilas, Henryk Kurowski, Joachim Machulik, Jan Trzęsiok, Jan Furgoł, Marian Gruszka oraz Leszek Rejkowicz.

Od głosu wstrzymali się następujący radni: Artur Socha, Bogdan Danielak oraz Maciej Kandzior.

czytaj więcej:

669 DD3 CE DF20 4 BAF 9 FB5 7 BA2 D6 FF2105

Radni uchwalili podwyżkę. Wzrośnie stawka...

Pre Zero na otwarcie

Knurów: Wywóz śmieci wzrośnie o kilkadziesiąt...

A1 C6 BF6 B CDC2 4703 8 AE4 704257092 F2 A

Anonimowy donos na radnego Rady Miasta Knurów....

D3998528 12 E6 41 DE BFE8 2 C0 CA976 DF5 B

Czy radni poprą uchwałę sprzeciwiającą się...

Ratusz knurow pl

Dyżury Radnych w Knurowie

Rada miasta

Zgrzyt w radzie miasta. Mieszkańcy zniesmaczeni

Wielkogabaryty

Wywóz odpadów wielkogabarytowych - harmonogram