Knurów otrzyma blisko 2 mln zł od rządu. Na co zostanie przeznaczone?

Knurów otrzyma 1,850,000.00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Ck hard

Dofinansowanie na projekt pt. „Nowoczesny Dom Kultury w Knurowie- Centrum Kultury Hard Club” polega na przebudowie, dostosowaniu i utworzeniu w budynku należącym do Gminy Knurów, znajdującym się przy ul. Witosa 6, nowoczesnego Domu Kultury, w którym prowadzone będą cykliczne zajęcia kulturalne, wystawy, koncerty oraz prowadzone będą inne formy aktywności kulturalnych. Dostęp do tych wydarzeń będzie powszechny, dla różnych grup wiekowych, bez ograniczeń architektonicznych.

Źródło: Szymon Kędzierski

Zdjęcie: Knurów. PL