Knurów z rządowym wsparciem finansowym. Sprawdź, ile i na co

Rozstrzygnięto wnioski dotyczące rządowego programu Klub. Do Knurowa trafiło 50 tysięcy złotych.

Pieniadze knurow

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu roztrzygnął nabór wniosków na realizację w 2021 r., Programu Klub. Dofinansowanie w łącznej kwocie 50 tys. zł otrzymały cztery kluby sportowe prowadzące działalność na terenie naszego miasta.

Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Knurów z uwagi na błędy formalne nie otrzymał dofinansowania z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Głównymi celami programu są:

  1. upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  2. wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
  3. wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

  4. inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
  5. optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Kto otrzymał i ile?

Dofinansowanie z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymały cztery stowarzyszenia sportowe z Knurowa.

  • Stowarzyszenie Fight Club Knurów - 15 000,00 zł
  • STOWARZYSZENIE MIEJSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE KNURÓW - 10 000,00 zł
  • Stowarzyszenie Sportowo - Rekreacyjne Akademia Piłki Nożnej - 10 000,00 zł
  • TKKF SZCZYGŁOWICE - 15 000,00 zł

Poprosiliśmy Grzegorza Sobierajskiego o krótki komentarz dot. otrzymanego wsparcia z rządu.

Fight Club Knurów wciąż pnie sie w górę na krzywej rozwoju. Jak wiemy w czasie epidemii nie jest to proste tym bardziej, że po drodze dotknęło nas nieszczęście w postaci zalania sali. Wsparcie ze strony Ministerstwa pozwala nam przetrwać trudne chwile, wciąż się rozwijać i spełniać marzenia. - mówi założyciel Fight Club Knurów, Grzegorz Sobierajski

Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Knurów bez dotacji

Dotacji z rządowego programu Klub nie otrzymał Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Knurów. W uzasadnieniu odrzuconego wniosku czytamy, że MKS Concordia Knurów nie przedstawiła sprawozdania finansowego za 2020 rok (w odniesieniu do wniosku składanego w 2021 roku) – warunek formalny programu. Załączono jedynie wprowadzenie do sprawozdania i informacje dodatkowa. Niespójność pomiędzy kwotą otrzymanych środków publicznych. Kwota zadeklarowana we wniosku to 62 335,01 zł, a kwota w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego to 142 814,00 zł.


czytaj więcej:

spotkanie bokserskie knurów

Uczcili pamięć zmarłych pięściarzy MZKS Górnik...

212432600 4227448553982707 6509281659784116247 n

Kibice Górnika przywitali Podolskiego

2 A969 B59 952 D 4 D0 F 8934 87 CEDC6737 A3

Na głównej ulicy w Knurowie doszło do...

Zrzut ekranu 2021 05 19 o 07 38 19

Dziś bez prądu. Sprawdź, gdzie i do kiedy

DDD6 B0 F2 6 AB1 4720 BD10 855 C296 D15 C4

Knurowianin wygrał walkę na Polsat Boxing...

7 C28 C148 175 D 4631 89 EA C762 E594 AA6 A

Strajk w WORD. Egzaminy na „prawko” odwołane

Kopalnia knuró

Górnicy z Knurowa-Szczygłowic będą mogli się...