Koleje Śląskie i ich oferta specjalna dla Honorowych Dawców Krwi

Nie od dziś wiadomo, że honorowe krwiodawstwo to zarówno wspaniała idea, jak i niezastępowalna metoda leczenia. W Polsce oparte jest na zasadzie dobrowolnego oraz bezpłatnego oddawania krwi. To właśnie człowiek jest jedynym źródłem, tego wspaniałego leku. Z roku na rok obserwuje się wzrastające zapotrzebowanie na krew i jej składniki, w związku z postępem medycyny oraz starzeniem się społeczeństwa. Nic więc dziwnego, że Koleje Śląskie postanowiły docenić Honorowych Dawców Krwi - Zasłużonych dla Zdrowia Narodu. W efekcie przygotowali dla nich specjalną ofertę. Poznajcie ją.

KŚ grafika

Krwiodawców należy doceniać

Krwiodawcy nie otrzymują za oddaną krew i jej składniki pieniędzy, to fakt. Niemniej, warto w różnoraki sposób doceniać ich poświęcenie. W ramach podziękowania zostały stworzone uprawnienia, które mają być wyrazem wdzięczności za oddaną cząstkę siebie. Koleje Śląskie również postanowiły docenić krwiodawców. Ich oferta specjalna dla Honorowych Dawców Krwi-Zasłużonych dla Zdrowia Narodu, funkcjonuje już od kilku lat. Naturalnie nasuwa się pytanie, jakie daje możliwości?

KŚ i ich oferta specjalna dla Honorowych Dawców Krwi

Naturalnie nasuwa się pytanie, na czym polega oferta specjalna dla Honorowych Dawców Krwi, przygotowana przez Koleje Śląskie? Cóż, osoby posiadające legitymację „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” mogą podróżować na podstawie specjalnie dla nich przygotowanej oferty. Na jej podstawie krwiodawcy mogą zakupić bilet sieciowy imienny dobowy za 1 zł lub sieciowy imienny miesięczny w cenie 10 zł, uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w pociągach Kolei Śląskich. Warto podkreślić, że oferta obowiązuje na całym obszarze obsługiwanym przez Koleje Śląskie, z wyłączeniem odcinka Trzebinia – Kraków oraz Sucha Beskidzka – Zakopane.

Oferta HDK – kiedy można kupić bilety?

Dobre pytanie. Oferta KŚ kierowana jest do osób posiadających legitymację „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu (tzn. według wzoru określonego w załączniku do warunków taryfowych oferty specjalnej). Jeżeli chodzi o bilety sieciowe, z oferty specjalnej „HDK” można je nabyć najwcześniej na 14 dni przed dniem wyjazdu (tzn. w punktach odprawy, w internetowych i/lub mobilnych kanałach sprzedaży) lub wyłącznie w dniu wyjazdu:

  • w pociągu u personelu pokładowego,
  • za pośrednictwem aplikacji mobilnej SkyCash na warunkach określonych
    w Regulaminie usługi Bilet elektroniczny w Kolejach Śląskich (Regulamin SkyCash – KŚ).

Co więcej, bilety z oferty specjalnej „HDK” uprawniające do nieograniczonej ilości przejazdów są ważne:

  • sieciowy imienny dobowy – 24 godziny, licząc od określonej na bilecie godziny zakupu lub wskazanej przez nabywcę,
  • sieciowy imienny miesięczny – jeden miesiąc (np. od 6 lipca do 5 sierpnia, od 1 października do 31 października), czyli od daty wydania lub wskazanej przez nabywcę.

O czym powinni pamiętać krwiodawcy?

Warto pamiętać, że osoba odbywająca przejazd na podstawie biletu sieciowego imiennego przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu, zobowiązana jest wpisać czytelnie w sposób trwały (w miejscu przeznaczonym na bilecie), swoje imię i nazwisko oraz numer dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego jej tożsamość. Do przejazdów na podstawie biletu imiennego uprawniona jest tylko ta osoba, której dane zostały na nim zamieszczone. Bilet bez wpisania danych jest nieważny.

W razie stwierdzenia podczas kontroli, że z biletu sieciowego imiennego korzysta osoba inna niż na nim wskazana, KŚ uznaje bilet za nieważny, a osobę tę traktuje jak podróżnego bez ważnego biletu. Bilety wystawia się z nadrukiem „HDK”.

Bilety sieciowe imienne z oferty specjalnej „HDK” stosuje się na podstawie legitymacji „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Koleje Śląskie – by podróżowało się lepiej i bezpieczniej
Koleje Śląskie zapraszają!
WWW | FACEBOOK | TWITTER