Kontrowersje wokół wyborów do rad osiedlowych LWSM w Knurowie. Oburzenie członków jest historycznie wysokie!

Październikowe wybory do organów opiniotwórczych i zarządczych LWSM w Knurowie wywołały olbrzymie kontrowersje wśród mieszkańców miasta.

Moje Miasto Knurów
EE00 BF48 0 A7 E 4 DFC A602 08954880 D1 DF

Oburzenie wśród lokatorów budynków wielorodzinnych należących do LWSM, osiąga najwyższy poziom w historii. To wszystko za sprawą wysokich czynszów i ogromnych kosztów utrzymania członków rad osiedlowych oraz rady nadzorczej spółdzielni.

Wybory do rad osiedlowych LWSM rozwścieczyły członków spółdzielni.

Rada Osiedlowa stanowi ciało opiniodawcze dla rady nadzorczej i zarządu - wyjaśnił na portalu Moje Miasto Knurów, red. Piotr Ryba w drugiej części swojego materiału z cyklu „LWSM, dlaczego tak drogo?!”.

Pierwsze wybory do rady osiedlowej LWSM odbyły się w miniony piątek (21 października 2022 roku). W przeddzień wyborów, na portalu Moje Miasto Knurów ukazał się artykuł nawołujący do bojkotu piątkowego wyboru nowych członków rady osiedlowej w Szczygłowicach.

- Wystarczy przyjść i nie dopuścić do wyboru całkowicie zbędnych rad osiedlowych! - czytamy na stronie Moje Miasto Knurów.

Dzień wyborów

21 października 2022 roku w sali Ogrodu Działkowca w Knurowie-Szczygłowicach odbyły się wybory do rady osiedlowej LWSM - Szczygłowice. Godzinę przed wyborami na portalu Moje Miasto Knurów pojawił się artykuł nawołujący do przekreślenia całej listy wyborczej.

- Czy pani, która z ramienia LWSM administruje te osiedle i panie, które administrują pozostałe, potrzebują wsparcia tak rozbudowanej i kosztownej struktury zarządzającej spółdzielnią? - pytał godzinę przed wyborami Piotr Ryba, red. naczelny portalu Moje Miasto Knurów.

Do wyborów zgłoszono pięciu kandydatów, ale tylko trzech otrzymało nowe - płatne - stanowisko. Nową radę osiedlową LWSM w Szczygłowicach tworzy Krzysztof Lenart, Piotr Ryba oraz Krzysztof Stolarek.

Ich dieta wynosi od 903 zł do 1053 zł na miesiąc. Przypomnijmy, że kadencja rad osiedlowych LWSM, to koszt 709 tysięcy złotych.