Młodzi Knurowianie dostaną wezwania do obowiązkowej kwalifikacji wojskowej! Sprawdź, termin i miejsce

W Polsce od 2009 roku nie ma powszechnej, zasadniczej służby wojskowej z naboru. Czy to się zmieni? Do końca jeszcze nie wiadomo, jednak wezwanie do obowiązkowej kwalifikacji wojskowej otrzymają wkrótce także młodzi Knurowianie.Zzz jpg 1920x950 q85 crop subsampling 2 upscale

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z 26.07.2021r. o kwalifikacji wojskowej w 2021 roku, kwalifikacja dla Powiatu Gliwickiego przeprowadzona zostanie od 9 do 31 sierpnia 2021r.

Prowadzona będzie w siedzibie Wojskowej Komendy Uzupełnień w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 7.Już od 9 sierpnia rozpocznie się obowiązkowa kwalifikacja wojskowa. Osoby jej podlegające na stawienie się przed komisją lekarską będą miały czas do 31 sierpnia. Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowiw stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2021 r. podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 2002 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1997—2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie po­siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
  4. osoby urodzone w latach 2000-2001, które:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo­spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
  1. kobiety urodzone w latach 1997 – 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. 2017 r. poz. 944);
  2. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. - czytamy w komunikacie

Kwalifikacja dla wyżej wymienionych osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta Knurowa - przeprowadzona zostanie przez WKU Gliwice.

Czy obowiązkowa służba wojskowa zostanie przywrócona? Słowa szefa Ministerstwa Obrony Narodowej na antenie Polskiego Radia wzbudziły spekulacje wśród wielu młodych osób.

Zdaniem Ministra Obrony Narodowej, Mariusza Błaszczaka armia naszego kraju powinna liczyć, aż 300 tys. żołnierzy, czyli o 152 tys. więcej, niż jest obecnie.

Wojsko Polskie powinno liczyć przynajmniej 250 tysięcy żołnierzy wojsk operacyjnych i 50 tysięcy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej. To jest minimum, które gwarantuje odstraszanie, które w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie stało na straży niepodległości naszej ojczyzny. - powiedział dla Polskiego Radia, szef resortu obrony, Mariusz Błaszczak.

Ministerstwo Obrony Narodowej informuje, iż Polska armia liczy:

• 116 tys. żołnierzy zawodowych

• 32 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej

• 15 tys. osób posiadających status kandydacki

Powyższe dane wskazują, że realizacja planu szefa resortu obrony oznaczają poszerzenie armii o kolejne 152 tysiące żołnierzy.

— Jednym z naszych priorytetów jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego we wszystkich rodzajach sił zbrojnych (wojskach lądowych, specjalnych, lotnictwie, marynarce wojennej, obronie terytorialnej), w służbie zawodowej i w rezerwie oraz we wszystkich korpusach osobowych - szeregowych, podoficerów i oficerów. - czytamy na stronie Wojska Polskiego

Wojska Obrony Terytorialnej szansą na dodatkowy zarobek dla wielu młodych osób z naszego kraju oraz regionu.

W woj. śląskim, w Gliwicach od stycznia 2018 roku funkcjonuje 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego pod dowództwem płk. Tomasza Białasa.

W skład 13 Śląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej wchodzi 131 batalion lekkiej piechoty z Gliwic, 132 batalion lekkiej piechoty z Częstochowy, batalion lekkiej piechoty z Kuźni-Raciborskiej, 133 batalion lekkiej piechoty z Cieszyna oraz 171 batalion lekkiej piechoty z Brzegu.

Jeżeli lubicie pomagać lub wspierać innych, to Wojska Obrony Terytorialnej będą dla was najlepszym rozwiązaniem. Służba w WOT daje szansę na poznania swoich możliwości, umiejętności, a jeżeli ktoś zechce je podwyższać, to będzie mógł zrobić to w trakcie specjalistycznego szkolenia lub kursów.


Co trzeba spełnić, aby zostać żołnierzem 13 Śląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Gliwicach, lub Cieszynie?

Jeżeli chcecie zostać terytorialsami musicie być pełnoletni i posiadać polskie obywatelstwo. Kandydaci na żołnierzy WOT nie mogą być karani oraz pełnić innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadać przydziału kryzysowego.

Osoby zainteresowane służbą w 13 Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej mogą skontaktować się z wydziałem rekrutacji WKU Gliwice za pośrednictwem niniejszego numeru telefonu: 261-124-685 lub 261-124-68. WKU Gliwice informuje, że informacje o służbie w WOT można uzyskać od godziny 9.00 do 14.00.

Więcej informacji o służbie w WOT można przeczytać tutaj —> https://terytorialsi.wp.mil.pl...

Ile zarabia się w wojsku?

Od 1 stycznia 2020 r. przeciętne wynagrodzenie żołnierza zawodowego wynosi 6154 zł brutto. Stawki zostały ustalone w rozporządzeniu MON z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.


czytaj więcej:

Zrzut ekranu 2021 06 7 o 10 27 03

100% ankietowanych nie chce pomnika Focha

Zrzut ekranu 2021 05 19 o 07 38 19

Dziś bez prądu. Sprawdź, gdzie i do kiedy

7 C28 C148 175 D 4631 89 EA C762 E594 AA6 A

Strajk w WORD. Egzaminy na „prawko” odwołane

Dziedzic

Tłumy kibiców maszerowało ulicami Knurowa. O co...

Kopalnia knuró

Górnicy z Knurowa-Szczygłowic będą mogli się...

Wielkogabaryty

Wywóz odpadów wielkogabarytowych - harmonogram

Dworcowa

Brak przejścia dla pieszych na ul. Dworcowej....