Nagrodzono artystów z Knurowa

Laureaci tegorocznej edycji konkursu na osiągnięcia artystyczne w Gminie Knurów zostali ogłoszeni, zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu za rok 2023.

UM Knurów
Gala sportu i kultury

Nagrody Gminy Knurów za wkład artystyczny w 2023 roku zostały oficjalnie przyznane. W sumie wręczono 32 nagrody, w tym 13 dla pojedynczych twórców i 19 dla grup artystycznych i zespołów, które reprezentują miasto na krajowych i międzynarodowych scenach, z wyjątkowym uwzględnieniem osiągnięć Mażoretek Scarlet na arenie międzynarodowej.

Na nagrody w dziedzinie kultury przeznaczono łącznie 30 500 złotych. Ponadto w trakcie rozpatrywania są również wnioski o nagrody za sukcesy sportowe, co dodatkowo zwiększy łączną kwotę przyznanych nagród.

Tradycyjnie, wyróżnieni artyści oraz sportowcy zostaną uhonorowani podczas Gali Sportu i Kultury, zaplanowanej na 20 marca w Domu Kultury w Szczygłowicach, gdzie przedstawione zostaną ich sylwetki i dokonania.