Teren przy MSP nr 9 w Knurowie przejdzie metamorfozę

Planowane jest wykorzystanie terenu zielonego w okolicy Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie, co obejmuje m.in. budowę ścieżki rowerowej z chodnikiem, obszary do rekreacji i odpoczynku oraz nasadzenia nowych drzew i krzewów.

W zeszłym tygodniu ogłoszono otwarcie ofert złożonych w ramach przetargu na realizację prac w sąsiedztwie MSP nr 9. Zakres planowanych działań obejmuje m.in.: modernizację ciągu pieszo-jezdnego, który biegnie wzdłuż budynków pobliskiej szkoły (obecnie wyłożony betonowymi płytami). Po przekształceniu będzie to ścieżka rowerowa z chodnikiem, wraz z oświetleniem. Prace obejmą także przekształcenie strefy wejściowej przed szkołą, zagospodarowanie terenów zielonych w okolicy szkoły oraz wokół istniejącego placu zabaw.

Plan zakłada stworzenie stref rekreacyjnych, miejsc do wypoczynku, terenów z wzniesieniami, wodą, różnorodnymi łąkami. Zostaną także zainstalowane atrakcje linowe, zestaw wspinaczkowy, trampolina i huśtawki. Ponadto pojawią się elementy małej architektury, takie jak ławki, siedziska, leżaki, a także stojaki na rowery, donice i kosze na śmieci.

Nowe tereny zostaną obsadzone liczną roślinnością, w tym lipami, brzozami, klonami, bukami, kasztanowcami, wiśniami piłkowanymi, a także mniej znanymi gatunkami, takimi jak judaszowiec kanadyjski, ambrowiec amerykański czy skrzydłorzech kaukaski. Ponadto będą posadzone setki krzewów, w tym różanecznik, hortensja, runianka japońska czy żórawka.

Ta inwestycja jest częścią większego planu tworzenia nowych terenów rekreacyjnych na Placu 700-lecia. Odpowiada to potrzebom mieszkańców, którzy pragną, aby w mieście było więcej obszarów zielonych, sprzyjających rekreacji i wypoczynkowi.