Powiat Gliwicki będzie miał nową maskotkę. Wymyślą ją sami mieszkańcy w ramach konkursu

Starostwo Powiatowe w Gliwicach zaprasza zainteresowanych do przesyłania projektów maskotki. Stanie się ona kolejnym symbolem samorządu i będzie go promować podczas różnych wydarzeń.

Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Starostwo powiatowe w gliwicach

Powiat Gliwicki czeka na maskotkę

Mieszkańcy mają okazję, by wziąć udział w ciekawym konkursie. Zarząd Powiatu Gliwickiego przyjmuje propozycje projektu maskotki, która będzie pełnić funkcję promocyjną i towarzyszyć podczas festynów, biesiad oraz innych ważnych wydarzeń. Zadanie polega na wykonaniu wizualizacji oraz wymyśleniu nazwy. Zainteresowanym nie zostało dużo czasu - prace przyjmowane będą do 31 lipca. Wręczenie nagród nastąpi 17 sierpnia 2023 roku.

Praca konkursowa – projekt maskotki i propozycja jej nazwy - powinna być oryginalna, powinna wywoływać pozytywne skojarzenia, a także odzwierciedlać historię i charakter Powiatu Gliwickiego - czytamy w regulaminie.

Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia uczestnictwa w konkursie. Znajdziemy ją razem z regulaminem na stronie internetowej starostwa. W akcji mogą wziąć udział tylko mieszkańcy powiatu gliwickiego. Jury, dokonując wyboru najlepszej pracy, będzie brało pod uwagę kryteria takie jak oryginalność, pomysłowość, a także związek projektu i nazwy z Powiatem Gliwickim.