Pracownicy JSW otrzymali nagrody pieniężne za ciężką i niebezpieczną pracę. To czas historycznego zysku w JSW.

Pracownicy zatrudnieni w zakładach górniczych należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej zostali nagrodzeni przez zarząd spółki! Dzisiaj na ich konta wpłynęła jednorazowa nagroda pieniężna. - Górnicy powinni otrzymać jakąś część zysku, bo to oni - w najbardziej bezpośredni sposób - go wypracowali - mówi jeden z sygnatariuszy lipcowego porozumienia.

Dominik Borczyk / Twój Knurów
KWK Knurów JSW

Pracownicy KWK „Knurów-Szczygłowice” należącej Jastrzębskiej Spółki Węglowej mają powód do radości, bowiem na ich konta wpłynęła jednorazowa nagroda pieniężna. Wypłata nastąpiła na podstawie zawartego 5 lipca 2022 roku porozumienia między zarządem spółki, a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi reprezentującymi rzeszę pracowników.

Historyczny zysk JSW

Jeden z sygnatariuszy porozumienia płacowego zwrócił uwagę na historyczny zysk, który Jastrzębska Spółka Węglowa osiągnęła w cieniu dwóch wielkich tragedii.

- Jeżeli teraz, mimo dwóch wielkich tragedii, jakie miały miejsce w "Pniówku" i "Zofiówce", osiągamy historyczny zysk, mogący wynieść ponad 4 miliardy złotych za pierwsze półrocze, po czym przeznaczamy z niego 10-11 procent na nagrodę dla pracowników, to nie powinno to budzić żadnych niezdrowych emocji. Górnicy powinni otrzymać jakaś część zysku, bo to oni - w najbardziej bezpośredni sposób - go wypracowali - mówi przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW).

Przewodniczący Solidarności Górniczej w nawiązaniu do krytyki wobec pracowników JSW przypomniał okres tzw. chudych lat Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

- Gdy górnicy z JSW ratując spółkę przed upadkiem oddawali barbórkę, czternastkę, węgiel, czyli kilkanaście tysięcy złotych w ciągu roku przez dwa lata, to nikt się tym nie interesował - powiedział Bogusław Hutek.

czytaj więcej:

3608 D883 83 D2 4 C9 D B475 B63 B84 C5852 B

Na terenie PWiK w Knurowie powstanie skup...

KWK Knurów JSW

JSW będzie sprzedawać węgiel klientom...

kwk knurów

Górnicy z Knurowa dostaną w tym tygodniu...

kwk knurów

Górnicy z KWK "Knurów-Szczygłowice" otrzymają...

89 A0 E958 6245 4 C6 E A1 BC F7312 E6 B2 FAF

Wielopoziomowy parking powstanie na terenie...

Kaufland

Rozpoczęto budowę sklepu Kaufland w Knurowie

Ztm

Pasażerowie mają powód do radości. Będzie...