Pracownicy z grupy kapitałowej JSW dostaną dodatkową premie świąteczną

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” działający przy JSW Szkolenie i Górnictwo poinformował, że pracownicy spółki otrzymają zapomogę świąteczną.

JSW siedziba

Dzisiaj, czyli 30 listopada 2021 roku NSZZ „Solidarność” działający przy spółce JSW SiG poinformował, że pracownicy zatrudnieniu w SiG-u otrzymają finansową zapomogę świąteczną, która zostanie wypłacona 10 grudnia 2021 roku.

NSZZ "Solidarność" za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji socjalnej zweryfikowano poprawność wniosków o zapomogę świąteczną. Wysokość zapomóg będzie wynosić od 1000 zł do 1200 zł w zależności od dochodu na członka rodziny.

Osobami uprawnionymi do zapomogi są wszyscy pracownicy JSW SiG, którzy złożyli wniosek i zostali zatrudnieni do 31 października 2021 roku będąc w stanie zatrudnienia na dzień 30.11.2021 r.