Radni szykują kolejną podwyżkę? Tym razem uderzy w rodziców przedszkolaków

W najbliższą środę zostanie podjęta decyzja o zwiększeniu opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych pięciu godzin.

Dominik Borczyk
Szkoła knurów

21 września 2022 roku w Ratuszu Miejskim przy ul. Niepodległości 7 odbędzie się sesja Rady Miasta Knurów. Jednym z wielu punktów przedstawionych w porządku obrad, będzie głosowanie w sprawie zwiększenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę w czasie przekraczającym wymiar bezpłatnych pięciu godzin.

Droższe przedszkola?

Uchwała ma zapewnić bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, tylko i wyłącznie w wymiarze pięciu godzin dziennie. Oznacza to, że za każdą kolejną rozpoczętą godzinę, rodzic lub opiekun prawny będzie musiał płacić 1,14 zł (obecnie 1,00 zł).
- Przedmiotowy projekt uchwały został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi, które wyraziły pozytywną opinię w zakresie przyjętych w nim refulacji - czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały.