Remont parku NOT, budowa pluskadełka w Szczygłowicach? Radni ze Szczygłowic wstrzymali się od głosu

W poniedziałek, 30 sierpnia w Ratuszu Miejskim w Knurowie odbyła się Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji, w której wzięli udział radni Rady Miasta Knurów. Samorządowcy z Knurowa złożyli kilka wniosków do budżetu na 2022 rok zawierając m.in wniosek o remont parku NOT w Knurowie-Szczygłowicach, wyminę oświetlenia na nowoczesny system LED w Szczygłowicach, czy budowę pluskadełka, we wcześniej wspomnianym parku NOT. Wielu może dziwić, ale podczas głosowania wstrzymali się radni ze Szczygłowic - Szkatuła oraz Rejkowicz.

7146 ED79 FDA3 48 EE 9471 823 D7 B5 E5 C23

W pierwszy dzień tygodnia radni spotkali się na Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji. Posiedzenie odbyło się w Ratuszu Miejskim w Knurowie.

Radni którzy do tej pory nie uczestniczyli w pracach Komisji stałych mieli okazję aby złożyć wnioski do budżetu miasta Knurów na rok 2022.

Przewodniczący Inicjatywy dla Knurowa, Maciej Kandzior w imieniu swoim i radnego Danielaka złożył takie wnioski:

 • doposażenie siłowni plenerowej w parku NOT w Szczygłowicach
 • przejęcie terenów w okolicy potoku Wilcza od JSW.S.A.
 • wymiana oświetlenia w Szczygłowicach na nowoczesny system LED
 • remont drogi wewnętrznej w okolicy Alei Piastów
 • budowa wodnego placu zabaw w parku NOT w Szczygłowicach
 • utworzenie kręgu tanecznego w parku NOT Szczygłowice
 • dokończenie modernizacji ulicy Wieczorka
 • Remont parku NOT w Szczygłowicach

Radny Szkatuła oraz Rejkowicz wstrzymali się od głosu

Mimo tego, iż radny Rejkowicz oraz Szkatuła złożyli podobne wnioski do budżetu na 2022 rok postanowili wstrzymać się od głosu głosując nad wnioskami złożonymi przez radnego Bogdana Danielaka.

Radni Inicjatywy poparli wszystkie zgłoszone dzisiaj wnioski i nawet przychylili się do wniosku Przewodniczącego Machulika o złożenie wniosku w sprawie podziału środków dla organizacji pozarządowych. - relacjonuje radny, Artur Socha.

Radny Kandzior złożył wniosek o:

 • budowa amfiteatru na placu 700- lecia
 • przebudowa ulicy Dywizjon 303
 • budowa łącznika ulic Witosa, Lotników i Alei Lipowej w postaci drogi i ciągu pieszo-rowerowego
 • budowę wodnego placu zabaw (pluskadełka) na WP II (okolica Alei Platanów)

Wnioski Inicjatywy poparło 3 radnych Inicjatywy, pani Ewelina Maj, Przewodniczący Machulik oraz Edward Didek. Wstrzymali się radni Pach, Furtak, Szkatuła, Rejkowicz oraz Porada.

Przewodniczący Machulik zawnioskował o zwiększenie dotacji dla stowarzyszeń, dla dzieci i młodzieży do 350 tys. zł, na sport kwalifikowany seniorów po rozeznaniu kwot na ten zakres działalności.

Radny Machulik zaproponował również:

 • zagospodarowanie placu 700 lecia (koncepcja, plan , projekt) z uwzględnieniem m.in. amfiteatru
 • modernizacja placu zabaw przy ulicy Szpitalnej obok tężni solankowej
 • wykonać odcinek drogi w kierunku bloku nr 22 na ulicy Ziętka oraz miejsca parkingowe
 • zabudowa oświetlenia pomiędzy deptakiem a dojściem do bloku przy ulicy Ziętka 22
 • remont odcinka drogi Aleja Lipowa - MSP 9
 • budowa monitoringu na ulicy Dywizjonu 303 (blok nr 12, plac zabaw, siłownia, kapliczka M.B. Różańcowej)
 • zwiększenie ilości nasadzeń krzewów zielonych w mieście oraz drzew iglastych
 • modernizacja drugiej części ulicy Dywizjonu 303, chodników, parkingów
 • budowa drogi rowerowej z ulicy 26 stycznia w kierunku ulicy Rakoniewskiego
 • budowa parkingów pomiędzy ulicą Wiosenną, Dywizjonu 303
 • skomunikowanie ulicy Koziełka z innymi rejonami miasta
 • wykonanie chodnika w okolicy stacji benzynowej (rejon ulicy Zimowej)
 • zabudowa lustra na ulicy Witosa (połączenie z Aleją Lipową).

Radny Szkatuła i Rejkowicz zaproponował:

 • remont ulicy Wieczorka
 • wymiana nawierzchni na targowisku miejskim w Szczygłowicach
 • naprawa nawierzchni na zjeździe z drogi powiatowej Alei Piastów na drodze gminnej przy targowisku
 • odtworzenie zarośniętych alejek znajdujących się w parku przy ulicy Lignozy z jednoczesnym doposażeniem rekreacyjnym tego terenu
 • wymiana nakładki asfaltowej na ulicy równoległej do Sztygarskiej przy hali sportowej, tj. ulicy Górniczej
 • utworzenie kręgu tanecznego na terenie parku NOT w Szczygłowicach
 • Wszyscy głosowali za tymi wnioskami.

Radny Furtak zaapelował o wymianę kostki brukowej na ulicy Jagiełły.


czytaj więcej:

5111 A333 9263 4190 88 F0 40 A71119 A318

Ile zarabiają radni w Knurowie? Prezentujemy...

Czterech radnych chce odwołać kolegę z rady...

D1 D7 C0 EF C691 4 FF4 B66 F 4280 DDF387 FF

Radni chcą odwołać kolegę, który prowadził po...

Zrzut ekranu 2021 08 12 o 08 39 35

Radny z Knurowa prowadził pod wpływem alkoholu....

People 2561226 1280

Radny z Knurowa prowadził po alkoholu. Został...

Rada Miasta Knurów / Ratusz Knurów

Nowy rok z ogromną podwyżką. Radni z Knurowa...

Mundurówka knurów

Uczniowie mundurówki wzięli udział w spotkaniu...