Rewolucja drogowo-kolejowa w Łabędach

Do roku 2028 planowana jest przebudowa stacji Gliwice Łabędy oraz wiaduktu kolejowego przy ul. Staromiejskiej, budowa nowego wiaduktu nad ul. Strzelców Bytomskich oraz nowego przystanku kolejowego w rejonie estakady Jana Heweliusza na osiedlu Kopernika. W ramach tej inwestycji, realizowanej we współpracy z Miastem Gliwice, kluczową rolę odegra przebudowa infrastruktury drogowej w Łabędach, którą nadzorować będzie Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach.

Przebudowa gliwice labedy

W ramach zadania przeprowadzanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., stacja Gliwice Łabędy zostanie zmodernizowana i dostosowana do obsługi wszystkich pasażerów oraz pociągów towarowych (o długości do 750 metrów). Zostaną wybudowane trzy wygodne perony wyposażone w wiaty, ławki, oświetlenie i nagłośnienie.

Wiadukt kolejowy przy ul. Staromiejskiej zostanie przebudowany i poszerzony (aby umożliwić swobodne mijanie się pojazdów), umożliwiając dostęp do peronu 1 na stacji Gliwice Łabędy, z którego odjeżdżają pociągi w kierunku Katowic i Kędzierzyna Koźla. Ponadto, powstanie nowy wiadukt nad ul. Strzelców Bytomskich, połączony klatką schodową i windą z peronami 2 i 3, umożliwiając podróż do Katowic, Pyskowic, Strzelec Opolskich i Opola.

Prace prowadzone wokół stacji Gliwice Łabędy będą wspierane przez rozbudowę układu drogowego w sąsiedztwie dworca (skrzyżowanie ulic Przyszowskiej, Wolności, Strzelców Bytomskich i Głównej) oraz na fragmencie ul. Staromiejskiej w okolicach wiaduktu przy śluzie.

Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach obejmie budowę ronda turbinowego pod nowym wiaduktem kolejowym na skrzyżowaniu ulic Przyszowskiej, Wolności, Strzelców Bytomskich i Głównej, w związku z likwidacją istniejącego wiaduktu. Zlikwidowany zostanie również przejazd kolejowy na przedłużeniu ul. Wolności.

Nowy układ drogowy zostanie dostosowany do modernizowanej stacji kolejowej oraz poszerzonego wiaduktu przy ul. Staromiejskiej. W ramach inwestycji powstaną także zatoki autobusowe, parkingi park&ride oraz bike&ride, a także infrastruktura rowerowa, w tym ciąg pieszo-rowerowy (o długości ok. 80 metrów) oraz ścieżki dla rowerów (o łącznej długości blisko 800 metrów).

Szacowany koszt inwestycji to około 80 milionów złotych. Zarząd Dróg Miejskich, który posiada decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej od stycznia bieżącego roku, aktualnie przygotowuje się do ogłoszenia przetargu, w którym zostanie wybrany wykonawca robót budowlanych. Planowany termin rozpoczęcia prac to druga połowa 2024 roku.