Straż Miejska nęka kierowców osiedla 1000-lecia? Kilkadziesiąt kierowców dostało wezwania…

Dzisiaj, czyli 13 października 2021 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej w Knurowie, którzy podlegają bezpośrednio pod Urząd Miejski w Knurowie wezwali kilkadziesiąt kierowców pojazdów, które były zaparkowane przy ul. Kazimierza Wielkiego.

6 AC96790 73 C4 42 DF 81 C5 7 E9 D2 B214 D49

Jeden z mieszkańców osiedla tysiąclecia w Knurowie zaalarmował nas, że dzisiaj po północy funkcjonariusze Straży Miejskiej wystawili kilkadziesiąt wezwań do stawiennictwa w komisariacie SM w Knurowie. Zdaniem naszego czytelnika - powodem wezwania jest zatrzymanie pojazdu na jezdni jednokierunkowej przy jej lewej krawędzi przy ul. Kazimierza Wielkiego w Knurowie.

Chyba nie znają panowie prawa i próbują wymusić pieniądze od nieświadomego podatnika - zaznacza nasz czytelnik

49. Ust. 1 pkt. 7 mówi: „Zabrania się zatrzymania pojazdu na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu”.

Z powyższego artykułu wynika, iż kierowcy, którzy zaparkowali swój pojazd mogą zatrzymać swój pojazd z lewej strony na obszarze zabudowanym jakim jest ul. Kazimierza Wielkiego w Knurowie nie złamali prawa.

Mógł powstać wielopoziomowy parking. Miasto sprzedało teren deweloperowi…

12 sierpnia 2021 roku, w budynku Urzędu Miasta Knurów odbył się przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży sprzedaży prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Knurowie przy ul. 1-go Maja, obejmującej działki nr 3557/1, 3557/2 oraz 3557, w którym wzięło udział 6 podmiotów.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu została wyniosła 1.442.480,00 zł, a podmiotem który zakupił. wyżej wspomnianą nieruchomość jest MTBA Deweloper Sp. z o.o. z Gliwic.