Urząd Miejski w Knurowie pod ostrzałem

W ciągu ostatnich kilku miesięcy na terenie naszego miasta, przeciwnicy obozu rządzącego postanowili kolportować ulotki oraz plakaty informujące tzw. nieświadomych mieszkańców o różnych kontrowersyjnych sprawach, takich jak np. podwyżki, czy zarobki prezesa miejskiej spółki PWiK w Knurowie

9199 FB47 0 A68 4 EFD A992 543 F8 A676736

Zarobki w miejskiej spółce. Tyle zarabia prezes PWiK w Knurowie

Kolportaż tajemniczych ulotek, czy Urząd Miejski w Knurowie znalazł się pod ostrzałem?

W ubiegłym tygodniu do skrzynek pocztowych mieszkańców naszego miasta zostały wrzucone kontrowersyjne ulotki. Kolportowana ulotka poddawała pod wątpliwość wiele kwestii dotyczących modernizacji zielonego terenu mieszczącego się przy ul. Floriana Ogana w Knurowie. Warto dodać, że jest to kolejna ulotka, która chce przedstawić Urząd Miejski w Knurowie w negatywnym świetle.

Autor ulotki zaznaczył, że miasto nie chce parku miejskiego z prawdziwego zdarzenia argumentując to faktem, iż komisja do spraw Budżetu Obywatelskiego powołana przez prezydenta Adama Ramsa odrzuciła projekt zakładający powstanie parku krajobrazowo-rekreacyjnego na pustej działce pomiędzy ul. 1 Maja, a ul. F. Ogana w Knurowie.

W ulotce czytamy, że projekt przewidywał nasadzenie wielu roślin oraz drzew, ścieżki dla pieszych, ławki oraz kosze na śmieci, miejsce do grillowania oraz budowę wybiegu dla psów.

Ile zarabia Adam Rams. Sprawdziliśmy zarobki prezydenta miasta Knurów.

Autor ulotki nie zgadza się z negatywną opinią komisji widzącej przeszkody w modernizacji wyżej wspomnianego terenu

Na drugiej stronie kolportowanej ulotki możemy zauważyć trzy argumenty sprzeciwiające się decyzji wydanej przez komisję do spraw knurowskiego Budżetu Obywatelskiego. Autor ulotki twierdzi, że po rozmowie z firmami budowlanymi realizacja parku nie będzie kolidowała z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi. Kolejnym argumentem poddającym pod wątpliwość decyzję komisji ds. BO jest roczny koszt utrzymania parku oraz obowiązek zabudowy toalety.

Ile zarabiają radni w Knurowie. Sprawdziliśmy ich zarobki

Opinia komisji ds. Budżetu Obywatelskiego?

W opinii komisji ds. Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok w Knurowie możemy przeczytać, że projekt modernizacji wyżej wspomnianego parku został zaopiniowany negatywnie z uwagi na niespełnienie warunków określonych w Uchwale Rady Miasta Knurów z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z BO.

– [...] W miejscu proponowanej lokalizacji znajduje się liczne uzbrojenie podziemne, to jest kilka sieci kanalizacji deszczowej w tym zarurowany ciek Knurówka, sieci sanitarne oraz sieć energetycznai ciepłownicza, które kolidują z realizacją projektu. Ponadto projektowana jest sieć wodociągowa. W związku z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej i programami branżowymi, napowyższym terenie zaplanowane jest odkrycie cieku Knurówka.Koszt utrzymania w latach następnych oszacowano na około 100 000 zł/rok. - czytamy w opinii komisji ds. knurowskiego Budżetu Obywatelskiego

Straż Miejska nęka kierowców z osiedla tysiąclecia w Knurowie? Sprawdź o co chodzi...

Zdania mieszkańców ws. kolportażu ulotek są podzielone

Wczoraj, czyli 12 października 2021 roku facebookowy portal Nasz Knurów opublikował wyżej wspomnianą ulotkę z komentarzem jednego z mieszkańców Knurowa, który negatywnie ocenił kolportaż ulotki.

Zwykle tchórzostwo występować w taki sposób, jestem w 90% pewien kto to rozrzuca i tym bardziej mnie to śmieszy;) - czytamy w komentarzach pod wpisem Naszego Knurowa -
Super inicjatywa twórcy ulotki przynajmniej ludzie dowiedzą się prawdy - napisał inny czytelnik pod wpisem "NK"


czytaj więcej:

Rada Miasta Knurów / Ratusz Knurów

Nowy rok z ogromną podwyżką. Radni z Knurowa...

Mundurówka knurów

Uczniowie mundurówki wzięli udział w spotkaniu...

Park knurow

Miasto chce sprzedać "zielone" tereny?...

3824

Czy w Radzie Powiatu Gliwickiego wybuchnie...

A1 C6 BF6 B CDC2 4703 8 AE4 704257092 F2 A

Anonimowy donos na radnego Rady Miasta Knurów....

um knurów

Kontrola w Urzędzie Miejskim w Knurowie. Co wykazała?

Śmieci knurow

Zaśmiecają las przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie