W Knurowie ma powstać nowa droga. Urząd Miasta potwierdza

15 grudnia 2021 roku odbyła się sesja Rady Miasta w Knurowie podczas, której radni niejednogłośnie uchwalili budżet na 2022 rok. Wśród projektów znalazł się zapis dotyczący budowy nowej drogi na mapie naszego miasta.

Zrzut ekranu 2022 02 1 o 14 40 06

Nowa droga na osiedlu Wojska Polskiego w Knurowie

Zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy Knurów w 2022 roku rozpocznie się budowa drogi łączącej ul. Lotników z ul. Aleja Lipowa w Knurowie. Inwestycja drogowa ma kosztować 1,46 mln złotych. Postanowiliśmy poprosić Urząd Miejski w Knurowie o potwierdzenie inwestycji.

- Tak, Urząd Miasta w Knurowie planuje budowę drogi pomiędzy ul. Lotników i Aleją Lipową w Knurowie - potwierdza Magdalena Szczygieł, Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich i Spraw Drogowych Urzędu Miejskiego w Knurowie

Budżet Gminy Knurów na 2022 rok

Uchwała w sprawie budżetu Gminy Knurów na bieżący rok zakłada dochody w wysokości 191 075 624,75 zł oraz wydatki w wysokości 219 673 692, 00 zł. Deficyt budżetu wynosi 28 598 067, 25 zł i zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 24 632 583,25 zł oraz z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 965 484,00 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 965 484,00 zł.

Przykładowe inwestycje drogowe Gminy Knurów na 2022 rok:

  1. Budowa ul. Kwiatowej w Knurowie - kanalizacja deszczowa - 620 tys. zł
  2. Przebudowa ul. Jordana w Knurowie - 200 tys. zł
  3. Budowa ul. Kwiatowej w Knurowie - 900 tys. zł
  4. Budowa nowego przejścia dla pieszych w rejonie ul. Aleja Piastów i Hugo Kołłątaja w Knurowie - 150 tys. zł
  5. Przebudowa ul. Dywizjonu 303 w Knurowie - 4,16 mln zł
  6. Przebudowa ul. Przemysłowej w Knurowie - 3 mln zł
  7. Budowa obwodnicy od ul. Szpitalnej do ul. Rybnickiej w Knurowie - 331 000 zł
  8. Przebudowa ul. Szpitalnej w Knurowie od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Niepodległości - 150 tys. złczytaj więcej:

awaria prądu knurów

Knurów: Dziś wystąpi duża awaria prądu. Jutro,...

F3737211 1 C5 B 4 C1 F 9 F11 0 CA96 BA9 E9 EF

Knurów: Radni odrzucili petycję dot....

kandzior lotników

Prace na ul. Lotników miały zostać zakończone w...

8 ED386 E1 AAAF 4 EEA 83 AF E4 BAA6 F087 E9

„Policjantka” oszukała mieszkankę Knurowa

Adam Rams zgłoszony do Prokuratury

Ile zarabia prezydent miasta Adam Rams?

06 D93 AE1 D078 4 F86 BCB0 F2 C035780 DDF

Budżet Obywatelski. Pomnik Adama Ramsa wśród...

Zsz nr 2

"Górka" otwiera nowy kierunek kształcenia