W knurowskich szkołach zostaną wprowadzone zajęcia wspomagające uczniów. O co chodzi?

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało 4 programy wsparcia uczniów po okresie pandemii. Programy są związane zarówno ze zdrowiem i kondycją fizyczną dzieci oraz młodzieży, wsparciem psychologiczno-pedagogicznym, jak również pomocą w opanowaniu, a także utrwaleniu materiału. Na ich realizację MEiN przeznaczy ok. 244 mln zł. Celem programów jest kompleksowe wsparcie młodych ludzi w powrocie do szkół po długotrwałym okresie nauki zdalnej. - czytamy na stronie MEiN

5 EF28 E18 9 C33 49 EB 9335 37 A380 FA6 E4 D

W związku z długim okresem kształcenia na odległość, kadra nauczycielska z knurowskich placówek oświatowych przygotowuje się do realizacji programu Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dla uczniów z Knurowa przygotowano, aż 1260 godzin zajęć wspomagających, które wychodzą poza podstawę programową kształcenia dzieci i młodzieży.

Programy przygotowane dla uczniów z Knurowa mają charakter kompleksowy i dotyczą różnych aspektów rozwoju młodego człowieka.


Programy MEiN, które realizowane są w naszym kraju, to:

  1. „WF z AWF – Aktywny powrót uczniów do szkoły” – przywrócenie i podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów po długim czasie nauki zdalnej,
  2. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i nauczycieli,
  3. Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające,
  4. Dobrze widzieć – program profilaktyki krótkowzroczności.

Pomoc w uzupełnieniu wiedzy – dodatkowe zajęcia wspomagające

Zajęcia wspomagające przeznaczone dla uczniów w Knurowie mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych, w tym szkół specjalnych oraz artystycznych realizujących kształcenie ogólne. Zajęcia odbywają się wyłącznie w szkole, w formie stacjonarnej.


czytaj więcej:

Kielbasa

Właściciele psów uważajcie! Ktoś rozrzucił...

Dziedzic

Tłumy kibiców maszerowało ulicami Knurowa. O co...

Szpital Knurów

Ile osób zaszczepił Szpital w Knurowie

Punkt szczepien knurow

Ruszyły zapisy na szczepienia w Knurowie

Bogan Lesniowski

Haldex S.A. dla pacjentów oddziału covidowego

Panoramaa knurow

Witamy na nowej stronie Twój Knurów

Lawka knurow

Czy w Knurowie brakuje koszy na śmieci?