W Starostwie Gliwickim będzie działać opłatomat. Sprawdź co opłacisz za pomocą nowego urządzenia

Od 1 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach działać będzie opłatomat. Urządzenie to przejmie funkcję kasy, działającej do tej pory w starostwie

Starostwo

Opłatomat będzie samoobsługowy, umożliwiający dokonywania płatności zarówno kartą płatniczą, jak i gotówką – wyłącznie w PLN. Korzystanie z niego w celu dokonania płatności nie wiąże się z żadnymi prowizjami i opłatami.Urządzenie usytuowane będzie w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach (ul. Zygmunta Starego 17), w sali obsługi klienta Wydziału Komunikacji i Transportu (parter).Korzystać z niego będzie można w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek - środa 8:00 - 15:00
 • czwartek 8:00 - 17:00
 • piątek 8:00 - 13:00

Jednocześnie przypominamy o możliwości uiszczania opłat urzędowych przy pomocy bankowości elektronicznej, przelewem na odpowiednie konto: Rachunek bieżący: 98 1560 1081 0000 9040 0005 2062, na który należy dokonywać poniżej wymienione opłaty:

 • Opłata geodezyjna
 • Opłata za kartę wędkarską
 • Opłata za informację o środowisku
 • Kara pieniężna za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu
 • Opłata za zezwolenie/zaświadczenie/wypis/licencję na przewóz osób/rzeczy
 • Zmiana zaświadczenia za przewozy na potrzeby własne
 • Wpis do rejestru instruktorów (wydanie legitymacji instruktora)
 • Opłaty za usunięcie i przechowanie pojazdów z dróg na parking strzeżony -
 • Opłata związana z wydaniem prawa jazdy
 • Opłata dotycząca rejestracji pojazdów
 • Najmy

Rachunek pomocniczy: 38 1560 1081 0000 9040 0005 2075, na który należy dokonywać poniżej wymienione opłaty:Użytkowanie wieczyste gruntu. Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Opłata skarbowa UM Gliwice: 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055, na który należy dokonywać poniżej wymienione opłaty:

 • Pełnomocnictwo - 17 zł.
 • Wydanie zaświadczenia - 17 zł.
 • Wydanie decyzji - 10 zł.
 • Poświadczenie zgodności duplikatu/Zgodność z oryginałem - 5 zł.
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu - 50 zł.
 • Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt - 26 zł.
 • Wydanie duplikatu książeczki wojskowej - 28 zł.
 • Legalizacja dokumentu/Zgodność podpisu notariusza - 26 zł.
 • Wydanie duplikatu pozwolenia na budowę - 24 zł.
 • Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego - 36 zł.

Źródło: Powiat Gliwicki

czytaj więcej:

Starosta

Starosta Gliwicki, Waldemar Dombek uhonorowany...

Zrzut ekranu 2021 06 7 o 14 17 08

Dni Knurowa się odbędą. Sprawdź plan imprezy

Zrzut ekranu 2021 06 7 o 11 54 36

Strajk pielęgniarek w Szpitalu w Knurowie

Dziedzic

Tłumy kibiców maszerowało ulicami Knurowa. O co...

Wielkogabaryty

Wywóz odpadów wielkogabarytowych - harmonogram

Lawka knurow

Czy w Knurowie brakuje koszy na śmieci?

Śmieci knurow

Zaśmiecają las przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie