Wojskowy śmigłowiec lata nad Knurowem. Mieszkańcy zastanawiają się o co chodzi

Od kilku dni nad Knurowem możemy zaobserwować nisko przelatujący wojskowy śmigłowiec. Dlaczego lata nad miastem - wyjaśniamy.
Śmigłowiec

Wielu czytelników zadaje nam ciągle jedno i to samo pytanie: Co się dzieje, że nad Knurowem tak często przelatuje śmigłowiec wojskowy?

Wyjaśniamy. Nie ma powodów do obaw. Śmigłowiec, który możemy zaobserwować nad Knurowem, to zaplanowane ćwiczenia Jednostki Wojsk Specjalnych z Gliwic.

Jak udało nam się ustalić, Jednostka Wojskowa AGAT z Gliwic przeprowadza ćwiczenia, w powietrzu, ponieważ żołnierze muszą ćwiczyć w terenie zurbanizowanym.

Warto dodać, że równocześnie 6. Batalion Powietrzno-Desantowy z Gliwic prowadzi obecnie ćwiczenia sztabowe.

Zdjęcie: Wikipedia/MON