Związkowcy z JSW wnoszą o wyższą wartość deputatu węglowego, posiłku profilaktycznego oraz o ujednolicenie płac w całej spółce

Reprezentatywne Związki Zawodowe działające w JSW wnoszą o spełnienie trzech ważnych postulatów, które poprawią kondycję finansową pracowników największej europejskiej spółki wydobywającej węgiel koksowy.

Dominik Borczyk
A09 E5545 D737 4 B2 B AE2 B 98 F2 E7 CE8301

25 października br. do biura zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wpłynęły trzy wnioski sporządzone przez liderów reprezentatywnych związków zawodowych.

Ujednolicenie umów o pracę

NSZZ Solidarność, Federacja ZZG oraz ZZ „Kadra” Pracowników JSW wnoszą o ujednolicenie umów o pracę i wynagrodzeń na tych samych stanowiskach pracy we wszystkich zakładach górniczych należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Związkowcy uzasadniają ten postulat dużymi różnicami w opłacaniu pracowników wynikających ze stosowania dwóch różnych umów o pracę na danym zakładzie.

Ustalenie nowej wartości deputatu węglowego

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie musiał rozważyć kolejny postulat związkowców, jakim jest ustalenie nowej wartości deputatu węglowego.

- W związku z dużym wzrostem cen węgla na rynku, obecnie ustalona wartość ekwiwalentu za deputat węglowy nie odzwierciedla faktycznej ceny nabycia węgla - czytamy w piśmie reprezentatywnych związków zawodowych JSW.

Strona społeczna chce, aby wartość ekwiwalentu za deputat węglowy została ustalona w oparciu o wartość ceny zbytu węgla w spółkach branży górniczej.

Ustalenie nowej wartości posiłku profilaktycznego

Każdemu pracownikowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej przysługuje posiłek profilaktyczny za każdy przepracowany dzień. Wartość posiłku wynosi aktualnie 30 zł, a środki przelewane są na specjalną kartę bankową.

Związkowcy wnoszą o nowe ustalenie wartości oraz zasad realizacji posiłków profilaktycznych w oparciu o zapisy stosowane w innych spółka branży górniczej, takich jak PGG, Tauron Wydobycie, czy Węglokoks.

czytaj więcej:

PWiK w Knurowie - woda knurów

Czeka nas podwyżka wody w Knurowie?

KWK Knurów JSW

JSW będzie sprzedawać węgiel klientom...

Adam Rams zgłoszony do Prokuratury

Oświadczenie majątkowe Adama Ramsa. Co posiada?...

Maciej Kandzior

Maciej Kandzior prawie jak influencer. Nagrał...

Powiat Gliwicki

Rada Powiatu Gliwickiego naruszyła prawo?...

B17039 D5 F258 43 C5 8201 C16 D55 DAA1 F9

Knurów jako nieliczne miasto nie otrzymało...

E0178 F8 D 49 B8 4208 BCFC 2 C04 C7 BCB821

Knurów upamiętni katastrofę smoleńską....