Związkowcy z JSW wnoszą o wyższą wartość deputatu węglowego, posiłku profilaktycznego oraz o ujednolicenie płac w całej spółce

Reprezentatywne Związki Zawodowe działające w JSW wnoszą o spełnienie trzech ważnych postulatów, które poprawią kondycję finansową pracowników największej europejskiej spółki wydobywającej węgiel koksowy.

Dominik Borczyk
A09 E5545 D737 4 B2 B AE2 B 98 F2 E7 CE8301

25 października br. do biura zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wpłynęły trzy wnioski sporządzone przez liderów reprezentatywnych związków zawodowych.

Ujednolicenie umów o pracę

NSZZ Solidarność, Federacja ZZG oraz ZZ „Kadra” Pracowników JSW wnoszą o ujednolicenie umów o pracę i wynagrodzeń na tych samych stanowiskach pracy we wszystkich zakładach górniczych należących do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Związkowcy uzasadniają ten postulat dużymi różnicami w opłacaniu pracowników wynikających ze stosowania dwóch różnych umów o pracę na danym zakładzie.

Ustalenie nowej wartości deputatu węglowego

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie musiał rozważyć kolejny postulat związkowców, jakim jest ustalenie nowej wartości deputatu węglowego.

- W związku z dużym wzrostem cen węgla na rynku, obecnie ustalona wartość ekwiwalentu za deputat węglowy nie odzwierciedla faktycznej ceny nabycia węgla - czytamy w piśmie reprezentatywnych związków zawodowych JSW.

Strona społeczna chce, aby wartość ekwiwalentu za deputat węglowy została ustalona w oparciu o wartość ceny zbytu węgla w spółkach branży górniczej.

Ustalenie nowej wartości posiłku profilaktycznego

Każdemu pracownikowi Jastrzębskiej Spółki Węglowej przysługuje posiłek profilaktyczny za każdy przepracowany dzień. Wartość posiłku wynosi aktualnie 30 zł, a środki przelewane są na specjalną kartę bankową.

Związkowcy wnoszą o nowe ustalenie wartości oraz zasad realizacji posiłków profilaktycznych w oparciu o zapisy stosowane w innych spółka branży górniczej, takich jak PGG, Tauron Wydobycie, czy Węglokoks.

czytaj więcej:

PWiK w Knurowie - woda knurów

Czeka nas podwyżka wody w Knurowie?

KWK Knurów JSW

JSW będzie sprzedawać węgiel klientom...

Adam Rams zgłoszony do Prokuratury

Oświadczenie majątkowe Adama Ramsa. Co posiada?...

38 ABAC04 C97 D 425 C 997 A 419 D33 A602 A2

Szczygłowice. Koniec z utrudnieniami w dostępie...

KWK Knurów JSW

Tragedia w kopalni Knurów: poszukiwany górnik nie żyje

Dywizjonu 303 w Knurowie

Radni znów interweniują w sprawie ul. Dywizjonu...

8 B916 B1 C 7611 4 FF4 B84 B 74373454441 C

Fuszera warta blisko 2 miliony złotych? W nowym...