Górnicy z Knurowa jadą do Warszawy. Będą manifestować m.in pod Ambasadą Rosji.

Członkowie NSZZ „Solidarność” z KWK Knurów-Szczygłowice zadeklarowali udział w czwartkowej manifestacji, która odbędzie się w Warszawie.

Dominik Borczyk
Solidarność Knurów

W najbliższy czwartek, 17 listopada br. w Warszawie odbędzie się manifestacja organizowana przez Komisję Krajową NSZZ „Solidarność”. Jest to pokłosie braku porozumienia z rządem Prawa i Sprawiedliwości.

Nie szykujemy protestu przeciwko rządowi, ale na rzecz realizacji naszych postulatów – powiedział szef Solidarności Piotr Duda.

Zdaniem związku zawodowego, propozycje rządu nie gwarantują skutecznej realizacji postulatów w zakresie przeciwdziałania wzrostowi cen energii, przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu polskiego społeczeństwa, groźbie upadłości firm energochłonnych oraz nie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom znaczących podwyżek dla pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej sferze finansów publicznych

Solidarność będzie protestować w Warszawie. Na ulicach pojawią się związkowcy z całej Polski

Czwartkowa manifestacja rozpocznie się przed siedzibą Komisji Europejskiej. Związkowcy z Knurowa wyjaśniają, że jednym z postulatów Solidarności jest zawieszenie ETS, czyli Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. Ponadto protestujący będą żądać systemowego powstrzymania wzrostu cen energii uzyskiwanej ze wszystkich rodzajów surowców i nośników, zapewnienia godziwego wzrostu wynagrodzeń pracowników w szeroko rozumianej sferze finansów publicznych oraz przyjęcia ustawy dotyczącej tzw. emerytur stażowych.

- „Solidarność” jak zawsze jest otwarta na rzeczowy dialog, jednak bez zmiany stanowiska rządu wobec kluczowych postulatów porozumienie nie będzie możliwe - informuje Komisja Krajowa „S”.

Górnicy z Knurowa pojadą do Warszawy na manifestację „Solidarności”

Członkowie NSZZ „Solidarność” KWK „Knurów-Szczygłowice” zadeklarowali udział w manifestacji. Kilkudziesięciu górników i pracowników zakładu górniczego KWK Knurów-Szczygłowice wyruszy w podróż na protest do Warszawy.