Ks. prałat Sławomir Oder nowym biskupem gliwickim. Sakra i ingres odbyły się w katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

W katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach ksiądz prałat Sławomir Oder przyjął w sobotę, 11 marca, święcenia biskupie. Odbył się też jego ingres do gliwickiej katedry.

Fot. Facebook/ Diecezja Gliwicka
Sakra i ingres nowego biskupa gliwickiego jpg

Przypomnijmy, że 28 stycznia – decyzją papieża Franciszka, przekazaną przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp Salvatore Pennacchio – ksiądz prałat Sławomir Oder, ojciec duchowny kapłanów diecezji toruńskiej, został ogłoszony biskupem gliwickim. Zastąpił biskupa Jana Kopca, który przeszedł na emeryturę.

Wśród kilkudziesięciu duchownych, arcybiskupów i biskupów, którzy uczestniczyli w uroczystości, byli między innymi kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz, a także biskup Jan Kopiec. Liturgii święceń przewodniczył abp Salvatore Pennacchio. Podczas liturgii odczytano tekst bulli papieskiej z nominacją ks. Sławomira Odera, który został trzecim w historii biskupem gliwickim, po biskupach Janie Wieczorku i Janie Kopcu.

Poznając to wielkie dziedzictwo duchowe na ziemi śląskiej, utrwalane pasterską gorliwością moich poprzedników, biskupa Jana Wieczorka i biskupa Jana Kopca, wraz z biskupami pomocniczymi, oraz ofiarną z nimi współpracą kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, patrzę z ufnością w przyszłość powierzonej mi diecezji – pisał niedawno w liście do diecezjan nowy biskup gliwicki.

Dodajmy, że bp Sławomir Oder przyjął swój herb i zawołanie – „Quod dixerit facite”, które jest nawiązaniem do słów Maryi z Kany Galilejskiej, z Ewangelii św. Jana: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Bp Sławomir Oder urodził się 7 sierpnia 1960 roku w Chełmży. Jak informuje Diecezja Gliwicka, w 1983 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a potem w Seminarium Rzymskim, studiując na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim – w 1989 roku uzyskał magisterium z teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1989 roku w Pelplinie. Kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim i w 1993 roku uzyskał tytuł doktora obojga praw. W latach 1992-1995 był wicedyrektorem biura prawnego Wikariatu Rzymskiego, później (1995-1998) – kanclerzem trybunału apelacyjnego Wikariatu Rzymskiego i jego przewodniczącym. W 2013 został wikariuszem sądowym (oficjałem) diecezji rzymskiej. W latach 1997-1999 był postulatorem rzymskim sprawy beatyfikacyjnej ks. Wincentego Frelichowskiego, a w latach 2005-2014 – sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II.

Podczas pobytu w Rzymie był rektorem kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Benedykta Józefa Fabre. W 2001 roku otrzymał tytuł prałata papieskiego, a w 2019 r. powrócił do macierzystej diecezji w Toruniu, gdzie powierzono mu funkcję diecezjalnego ojca duchownego kapłanów i sędziego w miejscowym sądzie kościelnym.

Biskup Sławomir Oder

Może Cię zainteresować:

Ks. prałat Sławomir Oder został mianowany przez papieża Franciszka biskupem gliwickim. Zastąpi biskupa Jana Kopca, który odchodzi na emeryturę

Autor: Redakcja

30/01/2023

czytaj więcej:

Biskup Sławomir Oder

Ks. prałat Sławomir Oder mianowany biskupem gliwickim

Ksiądz Piotr Faliński

Zmarł ksiądz Piotr Faliński. Miał 61 lat

Policja Knurów

Knurowianin znęcał się nad żoną. Został...

Zrzut ekranu 2021 06 7 o 10 27 03

100% ankietowanych nie chce pomnika Focha

Zrzut ekranu 2021 05 19 o 07 38 19

Dziś bez prądu. Sprawdź, gdzie i do kiedy

7 C28 C148 175 D 4631 89 EA C762 E594 AA6 A

Strajk w WORD. Egzaminy na „prawko” odwołane

Kopalnia knuró

Górnicy z Knurowa-Szczygłowic będą mogli się...