Ks. prałat Sławomir Oder nowym biskupem gliwickim. Sakra i ingres odbyły się w katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła

W katedrze pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach ksiądz prałat Sławomir Oder przyjął w sobotę, 11 marca, święcenia biskupie. Odbył się też jego ingres do gliwickiej katedry.

Fot. Facebook/ Diecezja Gliwicka
Sakra i ingres nowego biskupa gliwickiego jpg

Przypomnijmy, że 28 stycznia – decyzją papieża Franciszka, przekazaną przez nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp Salvatore Pennacchio – ksiądz prałat Sławomir Oder, ojciec duchowny kapłanów diecezji toruńskiej, został ogłoszony biskupem gliwickim. Zastąpił biskupa Jana Kopca, który przeszedł na emeryturę.

Wśród kilkudziesięciu duchownych, arcybiskupów i biskupów, którzy uczestniczyli w uroczystości, byli między innymi kardynałowie Stanisław Dziwisz i Kazimierz Nycz, a także biskup Jan Kopiec. Liturgii święceń przewodniczył abp Salvatore Pennacchio. Podczas liturgii odczytano tekst bulli papieskiej z nominacją ks. Sławomira Odera, który został trzecim w historii biskupem gliwickim, po biskupach Janie Wieczorku i Janie Kopcu.

Poznając to wielkie dziedzictwo duchowe na ziemi śląskiej, utrwalane pasterską gorliwością moich poprzedników, biskupa Jana Wieczorka i biskupa Jana Kopca, wraz z biskupami pomocniczymi, oraz ofiarną z nimi współpracą kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, patrzę z ufnością w przyszłość powierzonej mi diecezji – pisał niedawno w liście do diecezjan nowy biskup gliwicki.

Dodajmy, że bp Sławomir Oder przyjął swój herb i zawołanie – „Quod dixerit facite”, które jest nawiązaniem do słów Maryi z Kany Galilejskiej, z Ewangelii św. Jana: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”.

Bp Sławomir Oder urodził się 7 sierpnia 1960 roku w Chełmży. Jak informuje Diecezja Gliwicka, w 1983 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, a potem w Seminarium Rzymskim, studiując na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim – w 1989 roku uzyskał magisterium z teologii. Święcenia kapłańskie przyjął 14 maja 1989 roku w Pelplinie. Kontynuował studia na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim i w 1993 roku uzyskał tytuł doktora obojga praw. W latach 1992-1995 był wicedyrektorem biura prawnego Wikariatu Rzymskiego, później (1995-1998) – kanclerzem trybunału apelacyjnego Wikariatu Rzymskiego i jego przewodniczącym. W 2013 został wikariuszem sądowym (oficjałem) diecezji rzymskiej. W latach 1997-1999 był postulatorem rzymskim sprawy beatyfikacyjnej ks. Wincentego Frelichowskiego, a w latach 2005-2014 – sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II.

Podczas pobytu w Rzymie był rektorem kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Benedykta Józefa Fabre. W 2001 roku otrzymał tytuł prałata papieskiego, a w 2019 r. powrócił do macierzystej diecezji w Toruniu, gdzie powierzono mu funkcję diecezjalnego ojca duchownego kapłanów i sędziego w miejscowym sądzie kościelnym.

Biskup Sławomir Oder

Może Cię zainteresować:

Ks. prałat Sławomir Oder został mianowany przez papieża Franciszka biskupem gliwickim. Zastąpi biskupa Jana Kopca, który odchodzi na emeryturę

Autor: Redakcja

30/01/2023