KSSE uznana za najlepszą strefę ekonomiczną w Polsce

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), z dominującą Podstrefą Gliwicką pod względem posiadanych terenów i liczby pozyskanych projektów inwestycyjnych, została uznana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii za najlepszą strefę ekonomiczną w Polsce pod kątem inwestycji.

Fot. M.Baranowski/UM Gliwice
Podstrefa gliwicka KSSE

Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, w roku 2023 wydano 536 decyzji o wsparciu, o łącznej wartości inwestycji wynoszącej 18,3 mld zł oraz z deklaracją utworzenia 7,2 tys. nowych miejsc pracy.

W porównaniu do 2022 roku, KSSE odnotowała wzrost o 20 proc. w liczbie projektów, stając się liderem w tej kategorii. W ciągu 2023 roku zarząd KSSE wydał 83 decyzje o wsparciu nowych projektów o wartości niemal 3,4 mld zł, co zaowocowało utworzeniem 1 343 nowych miejsc pracy. Znacząco przewyższa to wyniki pozostałych stref ekonomicznych w Polsce.

Podkreślając dynamikę rozwoju, KSSE skupiła się w 2023 roku na przyciąganiu firm z kapitałem polskim, zwłaszcza z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Spośród 83 decyzji o wsparciu wydanych w ubiegłym roku, 59 dotyczyło inwestycji firm z kapitałem polskim. Warto zaznaczyć, że KSSE planuje kontynuować tę strategię w 2024 roku.

Prezes zarządu KSSE, dr Janusz Michałek, podkreślił, że potencjał zbudowany dzięki inwestorom pozwala na dalszy rozwój, choć zawsze istnieje wpływ różnych czynników zewnętrznych. Działania KSSE w zakresie zielonej transformacji regionu, rozwijania systemu edukacji, klastrów sektorowych i współpracy potrójnej helisy (biznes - nauka - samorząd) mają na celu zwiększenie świadomości przedsiębiorców i zachęcenie ich do rozwoju swoich przedsiębiorstw.

Rok 2023 był zdominowany przez inwestycje MŚP i projekty z polskim kapitałem. KSSE planuje utrzymać to tempo w kolejnych latach, angażując się w projekty zwiększające atrakcyjność regionu oraz poszerzając ofertę dla obecnych i potencjalnych inwestorów. W planach jest również zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i zagospodarowanie kolejnych obszarów, w tym terenów zdegradowanych i poprzemysłowych.

Od początku działalności Polskiej Strefy Inwestycji (2018 r.) KSSE wspierała niemal 400 projektów inwestycyjnych. W rankingu Financial Times - fDi Intelligence „Global Free Zones of the Year 2023” została uznana za najlepszą strefę w Europie i jedną z najlepszych stref ekonomicznych na świecie. KSSE utrzymuje pozycję lidera innowacji i inwestycji, budując trwałe partnerstwa z lokalnymi gminami i wspierając rozwój regionalnej gospodarki.