Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach oferuje pobyt w mieszkaniach treningowych

W miejscowości Bojszów znajduje się obiekt, gdzie wsparcie mogą otrzymać wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą. PCPR zaprasza do kontaktu zainteresowane osoby.

Mieszkania treningowe w Bojszowie

Jak informuje PCPR w Gliwicach, po osiągnięciu pełnoletności osoba opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną może się starać o pomoc w zakresie:

  • kontynuowania nauki
  • usamodzielnienia
  • zagospodarowania
  • uzyskania odpowiednich warunków mieszkaniowych, zatrudnienia

W gminie Rudziniec na usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej czekają mieszkania treningowe. Znajdują się w miejscowości Bojszów. Pięć pokoi wyposażonych jest w oddzielne łazienki. W części wspólnej lokatorzy korzystają z kuchni, salonu, tarasu oraz terenu zielonego.

- Pobyt w mieszkaniu jest tą formą wsparcia usamodzielnianych wychowanków, dzięki której mogą oni podejmować aktywność zawodową oraz kontynuować kształcenie, oczekując na własne mieszkanie i ustabilizowanie sytuacji osobistej - podają urzędnicy powiatowi.

Zainteresowani taką formą świadczenia powinni skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach. Jego siedziba znajduje się przy ul. Zygmunta Starego 17 w Gliwicach. Więcej informacji można także uzyskać telefonicznie pod numerem: 32 3326617, 32 3326618 oraz mailowo pod adresem: pcpr_gliwice@powiatgliwicki.pl.

Knurow szkola branzowa praktyki

Może Cię zainteresować:

Jastrzębska Spółka Węglowa kontynuuje współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Autor: Urszula Gołkowska

12/06/2024

Remont domów pomocy społecznej w powiecie gliwickim

Może Cię zainteresować:

"Zameczek" i "Ostoja" jak nowe. Zakończyły się prace przy domach pomocy społecznej w powiecie

Autor: Urszula Gołkowska

03/12/2023