Przy Filomacie powstała nowoczesna hala sportowa

Gliwice mogą poszczycić się kolejną nowoczesną halą sportową. Obiekt powstał przy Zespole Oświatowym FILOMATA.

G. Ożga/ UM w Gliwicach
Hala sportowa filomata

Nowoczesna hala sportowa ma powierzchnię niemal 650 m² i jest zdolna pomieścić nawet 280 osób. Została wyposażona w zaplecze szatniowo-sanitarne, ściankę wspinaczkową oraz niezbędny sprzęt sportowy. Dodatkowo posiada windę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz ekologiczną pompę ciepła.

Dzięki wspólnej inwestycji miasta i prywatnej placówki, nowy obiekt będzie mógł być wykorzystywany nie tylko przez uczniów szkoły, ale także przez gliwickie organizacje i stowarzyszenia sportowe, które będą mogły organizować tam popołudniowe i weekendowe zajęcia.

– To bardzo ważny dzień dla gliwickiej oświaty, ale i miasta Gliwice, ponieważ naszą bazę licznych obiektów sportowych powiększamy o nową halę przy Zespole Oświatowym Filomata. Warto podkreślić, że wybudowaliśmy ją w naszym gliwickim systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Pracownicy FILOMATY, z panią prezes na czele, doprowadzili do wykonania projektu i dopilnowali wszelkich formalności. Pozostało wybudować halę, co zrealizowaliśmy. Na tym jednak nie kończy się nasze partnerstwo w zakresie zarządzania obiektem, z którego na co dzień korzystać będą uczniowie szkoły. Popołudniami, wieczorami i w weekendy hala będzie bowiem udostępniana gliwickim organizacjom i towarzystwom sportowym, aby obiekt był maksymalnie wykorzystywany – mówił prezydent Gliwic Adam Neumann.

Hala sportowa znajduje się w sąsiedztwie Liceum Ogólnokształcącego FILOMATA przy ul. Bojkowskiej 20A w Trynku. W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. prezydent Gliwic Adam Neumann oraz jego zastępcy Mariusz Śpiewok i Aleksandra Wysocka.

Prace budowlane w ramach tej inwestycji, realizowanej przez miasto we współpracy z placówką, rozpoczęły się w marcu 2021 roku i trwały do stycznia bieżącego roku. Oprócz nowoczesnej hali sportowej zmieniło się także otoczenie budynku – powstały chodniki, podjazdy i miejsca postojowe, nasadzono 35 drzew, pojawiło się nowe ogrodzenie, automatyczne szlabany oraz stojaki na rowery.

Przede wszystkim, szkoła skorzysta z nowego obiektu. Wcześniej, brak zaplecza sportowego zmuszał uczniów do udziału w zajęciach wychowania fizycznego poza siedzibą placówki, co stanowiło duże utrudnienie pod względem organizacji i jakości prowadzonych zajęć.

– Dzięki nowemu obiektowi, który bez wątpienia wzbogaca ofertę szkoły, zyskaliśmy miejsce umożliwiające realizację różnorodnych zajęć sportowych, imprez szkolnych czy egzaminów. To znacznie ułatwi pracę nauczycielek i nauczycieli oraz pozwoli na lepszą organizację działań Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. Już na etapie składania pisma do zarządu miasta z prośbą o rozpatrzenie możliwości wybudowania hali przy FILOMACIE, zadeklarowaliśmy, że udostępnimy obiekt tym, którzy będą go potrzebować, dlatego bardzo się cieszę, że nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Gimnastyki Artystycznej w Gliwicach. Mam nadzieję, że gimnastyczki, które już rozpoczęły treningi w nowej hali, znajdą w niej stałe i dobre miejsce do ćwiczeń oraz rozwijania swoich pasji – przyznała Iwona Guzicka, prezes FILOMATY.

Łączny wkład finansowy miasta w ramach inwestycji wyniósł ponad 8,5 mln złotych. Finansowe zaangażowanie szkoły, która przygotowała i sfinansowała dokumentację projektową oraz dotyczącą zmiany źródła ciepła z kotła elektrycznego na pompę ciepła, a także uczestniczyła w rozwiązywaniu problemów na budowie, wyniosło ponad 160 tys. złotych.

Miasto Gliwice od lat współpracuje z FILOMATĄ. Szkoły FILOMATY powstały w 1996 roku z inicjatywy Iwony Guzickiej i Elżbiety Więcław – obecnie prezes i dyrektor placówki. Współpraca placówki z miastem rozpoczęła się już w 1997 roku, gdy szkoła wydzierżawiła od gminy pierwszy obiekt przy ul. Wiejskiej 49, w którym – przy wsparciu rodziców i sympatyków placówki – przeprowadziła generalny remont. W kolejnych latach placówka wydzierżawiła i wyremontowała kolejne dwa miejskie obiekty – w 2004 roku przy ul. Bojkowskiej 20A i w 2009 roku przy ul. Pszczyńskiej 22. Dzięki współpracy miasta ze szkołą i pozyskanym zewnętrznym środkom finansowym, budynki przeszły termomodernizację, zagospodarowano również teren wokół nich.

W 2009 roku, założycielki FILOMATY, za swój wkład w rozwój gliwickiej infrastruktury oświatowej, otrzymały nagrodę Gliwickiego Lwa – statuetkę przyznawaną przez Prezydenta Miasta Gliwice liderom przedsiębiorstw oraz instytucji, którzy dzięki swojej pasji, wiedzy i zaangażowaniu osiągnęli sukces.

Obecnie w skład FILOMATY wchodzą Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa oraz Międzynarodowe Przedszkole, w których kształci się łącznie 467 wychowanków. Placówka doskonale uzupełnia gliwicką ofertę edukacyjną. Choć priorytetem szkoły są indywidualne osiągnięcia i potrzeby każdego ucznia, a tradycyjne oceny prawie całkowicie zastąpił dialog i informacja zwrotna, to nieprzerwanie od 2010 roku Liceum FILOMATY zajmuje jedno z trzech pierwszych miejsc w Gliwicach w rankingu czasopisma Perspektywy. W tym czasie szkoła sześciokrotnie sięgnęła po 1. miejsce, trzy razy zajęła miejsce 2. i pięć razy 3.