Toszek chce reaktywować spółkę wodną. Będzie spotkanie

Ostatnie dni pokazują, jak ważna jest sprawna melioracja. Wiele gmin właśnie boryka się z podtopieniami. Tymczasem Toszek przymierza się do reaktywacji spółki wodnej.

Freepik
Rzeka

Spółki wodne pełnią w Polsce ważną rolę, ale niestety często się ich nie docenia. Pierwsze przepisy dotyczące podmiotów tego typu przyjęto jeszcze przed II wojną światową. Ich zadaniem nie jest osiąganie zysków, lecz budowa, utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych służących do ochrony wód przed zanieczyszczeniem, melioracji wodnych, a także prowadzenia racjonalnej gospodarki na zmeliorowanych gruntach, ochrony przed powodzią, czy odwadniania zabudowanych gruntów.

W ostatnich latach wiele spółek wodnych w Polsce zostało zlikwidowanych, co jednak w dłuższym okresie mści się na mieszkańcach, bo zaniedbane rowy, cieki itp. w końcu doprowadzają do niekontrolowanego rozlewania się wód.

W Toszku podjęta została inicjatywa reaktywacji tamtejszej spółki wodnej, ponieważ mieszkańcy coraz częście zgłąszają problemy dotyczące cieków wodnych, zalewania piwnic i podtopień. W związku z tym burmistrz Grzegorz Kupczyk w najbliższych dniach organizuje zebrania ze wszystkimi członkami oraz następcami prawnymi Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Toszku. W ich trakcie mają zostać wybrani przedstawiciele poszczególnych sołectw.

12 lutego o 16:00 na zamku w Toszku odbędzie się spotkanie dla sołectw Ligota Toszecka, Kotulin, Proboszczowice, Wilkowiczki, Kotliszowice, natomiast 19 lutego również o 16:00 odbędzie się zebranie dla sołectw Paczyna, Paczynka, Pniów, Płużniczka, Pawłowice, Sarnów, Boguszyce, Toszek, Pisarzowice, Ciochowice.

Jak informują urzędnicy, listy członków w i następców prawnych znajdują się do wglądu u Sołtysów poszczególnych Sołectw oraz w Urzędzie Miejskim w Toszku I piętro, pok. nr 16 (informacje pod nr tel. 32 237 80 18).