Zaśmiecają las przy ul. Rakoniewskiego w Knurowie

Ktoś zaśmieca notorycznie las przy ul. Rakoniewskiego. To skandal.
Śmieci knurow

Na początku listopada 2020 r. na łamach naszego portalu informowaliśmy o oddolnej akcji mieszkańców, którzy postanowili posprzątać las przy ul. Rakoniewskiego. Autorem inicjatywy był Przemysław Bernacki, znany tez jako Śmieciarz.TV.

Mimo tego, że podczas przeprowadzonej akcji sprzątania, z lasu zniknęły opony samochodowe, oleje silnikowe, pełne worki plastiku, szkła oraz papieru, ktoś w dalszym ciągu zaśmieca knurowski las. Dzisiaj Knurow News natknął się na worki z śmieciami, butami oraz styropianem.

Przypomnijmy, że zaśmiecanie lasu podlega pod 162 art. Kodeksu Wykroczeń:

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany. Kara grzywny to 5 tysięcy złotych. 

Autor zdjęcia: Knurów News