Drony nad Gliwicami pomogą stworzyć przestrzenną mapę terenu

Od października na gliwickim niebie zaroi się od dronów. Pomogą one stworzyć przestrzenną mapę terenu, która w przyszłości pomoże w bezpiecznym poruszaniu się bezzałogowców nad tą częścią Metropolii.

fot. GZM
Dron

Drony mają być szczególnie widoczne nad Starymi Gliwicami, Ostropą, Wójtową Wsią, Trynkiem i Bojkowem. Ratusz uspokaja, że będą one sterowane przez doświadczonych operatorów, działających na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Poza PAŻPe-m w realizację projektu zaangażowane są jeszcze: miasto Gliwice, gminami Pilchowice i Sośnicowice, a także Górnośląsko - Zagłębiowską Metropolia.

Loty dronów mają być realizowane nie dłużej niż do końca listopada. Bezzałogowce mają stworzyć przestrzenną mapę terenu, która w przyszłości pomoże w bezpiecznym poruszaniu się tego typu urządzeń nad Gliwicami i pozostałymi gminami objętymi projektem. Specjaliści zmierzą sygnały wysyłane przez bezzałogowce, by lepiej określić ich położenie w przestrzeni oraz wskażą obiekty przekraczające wysokość 25 metrów, np. budynki, maszty, słupy i drzewa.

Akademicki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Politechniki Śląskiej

Może Cię zainteresować:

Politechnika Śląska rozwija zaplecze do kształcenia kadr dla lotnictwa. Uczelnia ma dwa nowe hangary

Autor: Michał Wroński

22/09/2023

Dron przeleciał 50 metrów od samolot Wizz Air

Może Cię zainteresować:

Dron niedaleko lotniska w Pyrzowicach. Przeleciał zaledwie 50 metrów od samolotu Wizz Air. Trwa poszukiwanie operatora

Autor: Arkadiusz Nauka

16/05/2023